Historia OSP w Baranowie

Początki

Jednostka powstała we wrześniu 1922 roku z inicjatywy proboszcza parafii Baranów ks. Walentego Szufladowicza, który objął funkcję pierwszego Prezesa. Funkcję Naczelnika sprawował Stanisław Konecki, a Sekretarzem został Józef Celiński. Początkowo jednostka liczyła 25 członków.

W 1923 roku na działce przekazanej przez Wincentego Pakułę zbudowana została strażnica.

Początkowo na wyposażeniu jednostki znajdowała się przenośna pompa ręczna, drabiny, bosaki i odcinki o łącznej długości 300 metrów. Umundurowanie strażaków stanowiły przekazane przez dzierżawcę majątku w Dybusie Stanisława Koneckiego, zgrzebne mundury bojowe, pasy i topory.

W 1924 roku powstała licząca 21 osób orkiestra, której kapelmistrzem był ówczesny organista Józef Cieśliński. Orkiestra uświetniała uroczystości strażackie, kościelne, wesela, a także organizowała zabawy taneczne w strażnicy. Orkiestra działała do 1936 roku.

W 1929 roku Naczelnik Czesław Stobiecki dokonał podziału bojowego, składającego się z plutonu złożonego z 3 ośmioosobowych drużyn.

W 1939 roku jednostka otrzymała w komasacji na własność działkę na rozwidleniu dróg w kierunku Jaktorowa i Holendr.

Okres okupacji

W latach 1939-1945 zgodnie z zarządzeniem władz okupacyjnych w godzinach nocnych strażacy pełnili dyżury na wierzy kościoła aby alarmować i ostrzegać o pożarach. Zbiórki szkoleniowe i działalność kulturalna były zabronione. Najwięcej pożarów zanotowano w 1944, bo aż 132. Spowodowane one były wycofywaniem się z Warszawy powstańców do Puszczy Kampinoskiej. Członkowie OSP brali udział w działalności konspiracyjnej.

Lata PRL

W 1946 roku budynek strażnicy został przeniesiony na własny plac. Prace zostały wykonane w dwa dni przez strażaków, których w tym czasie w jednostce było 40.

Został powołany pierwszy powojenny zarząd w składzie: Stanisław Pakuła- Prezes, Władysław Stegienko- Naczelnik, Franciszek Puchała- Sekretarz, Wacław Szymańczak-Skarbnik, Feliks Pakuła-Gospodarz.

W latach powojennych rozpoczęto intensywne szkolenia pożarnicze oraz działalność kulturalną. Organizowano dochodowe zabawy taneczne, loterie fantowe i zbiórki pieniężne za które zakupiono wóz konny przystosowany do przewozu sprzętu i ludzi a także uszyto mundury wyjściowe i czapki rogatywki.

W 1951 roku z funduszy własnych zakupiono samochód "Praga" oraz zalano fundamenty pod nową strażnicę, której budowę rozpoczęto rok później.

Budowę strażnicy ukończono w roku 1954, a sfinansowana została ona ze środków własnych, mieszkańców oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Przekazano również sztandar ufundowany przez mieszkańców.

W 1956 roku został zakupiony samochód gaśniczy GMC popularnie zwany "Dżejmsem" oraz motopompa M-800.

W 1968 roku od Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Grodzisku Mazowieckim jednostka otrzymała w pełni wyposażony samochód pożarniczy Żuk, a rok później niezabudowany samochód Star-29.

W 1970 roku jednostka brała udział w działaniach przeciwpożarowych w Sadownem w powiecie węgrowskim, w Nowym Dworze Mazowieckim, Wyszogrodzie a także w gaszeniu groźnego pożaru Zakładów Lniarskich w Żyrardowie. Za swą mobilność i zaangażowanie OSP Baranów otrzymała dyplom z Komendy Wojewódzkiej w Warszawie.

8 października 1978 roku jednostka otrzymała na ręce Naczelnika Józefa Wacławskiego nowy sztandar ufundowany przez mieszkańców.

W czerwcu 1983 roku strażacy z naszej jednostki brali udział w zabezpieczeniu wizyty Papieża Jana Pawła II.

III Rzeczpospolita

W 1988 roku został zakupiony używany do dzisiaj samochód Star-244, który był poddany ponownej karosacji w 2001 przez firmę Moto-Truck w Kielcach

W 1994 roku z Wojska Polskiego otrzymaliśmy samochód Star-660, który został skarosowany i przystosowany do akcji ratowniczo-gaśniczych.

Od 1997 roku jednostka działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W czerwcu 1999 roku strażacy z OSP Baranów ponownie biorą udział w zabezpieczeniu wizyty Ojca Świętego w Ojczyźnie.

W 2000 roku z dotacji ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zakupiono lekki samochód gaśniczy Lublin.

Lipiec 2001 roku po raz kolejny strażacy z OSP w Baranowie udowadniają, że mogą na nich liczyć nie tylko mieszkańcy gminy. Wraz z 6 Kompanią Odwodową "Pruszków" podejmują działania przeciwpowodziowena terenie Lucimia w powiecie zwoleńskim.

W 2009 roku z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim otrzymaliśmy do celów operacyjnych samochód Daewoo Lanos.

Od sierpnia 2011 roku przy współpracy z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych rozpoczęto realizację nowatorskiego programu szkolenia strażaków na pilotów ultralekkich wiatrakowców, 6 strażaków pozytywnie ukończyło szkolenie i zostało pierwszymi w Polsce strażakami-pilotami.a od czerwca 2012 na wyposażeniu jednostki znajduje się pierwszy w Polsce ultralekki wiatrakowiec ZEN1.

W listopadzie 2012 został zakupiony średni samochód gaśniczy Renault Midlum.

Aktualnie jednostka liczy 84 członków, w tym 50 czynnych, 31 mężczyzn i 19 kobietyoraz 11 członków honorowych i 5 członków wspierających. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to 16 druhów i druhen . Główne cele jednostki, to dalsze prowadzenie działań ratowniczo--gaśniczych, a także rozwój jednostki poprzez dalsze szkolenia i pracę z młodzieżą. Powoli dobiega końca rozbudowa i remont strażnicy. Strażacy-piloci cały czas ćwiczą się w ratownictwie z powietrza jak również trwają prace nad stworzeniem zaplecza do prowadzenia działań poszukiwawczych, tak aby można było w bardzo krótkim czasie przemieścić się w dowolny zakątek kraju i tam prowadzić działania poszukiwawczo-ratownicze.

Jednostka nasza na dzień dzisiejszy posiada 27 druhów i druhen  przeszkolonych i uprawnionych do wyjazdów i działań ratowniczo - gaśniczych. Druhny i druhowie naszej jednostki biorą udział w różnych imprezach okolicznościowych organizowanych prze Kościół , władze gminne , powiatowe i wojewódzkie Związku OSP jak i instytucje państwowe i społeczne, niejednokrotnie jesteśmy współorganizatorem takich imprez.

Należy wspomnieć, że nasi druhowie przez szereg lat zajmowali czołowe miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym a tym samym reprezentowali nasz powiat na szczeblu wojewódzkim i krajowym.Obecnie na wyposażeniu posiadamy:- średni samochód gaśniczy STAR 244 GBA- lekki samochód gaśniczy LUBLIN III GLBA- lekki samochód gaśniczy ŻUK GLM- samochód operacyjno-logistyczny LANOS- nowy średni samochód samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT MIDLUM- ultra lekki statek powietrzny "Wiatrakowiec"

Przed nami plany modernizacji starej części strażnicy , ułożenie kostki na tyłach budynku a w przyszłości pozyskanie drugiego nowego samochodu ratowniczo – gasniczego.

Dołącz do nas
Google+