Sprzęt używany w naszym OSP

 • GBA 3,5/25 Renault Midlum 300.16 dXi 4x4; 449 [M] 56

  Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 

  Wprowadzony do podziału bojowego w listopadzie 2012r.

  Wyposażenie;

  Zbiornik na wodę 3500 l.

  Zbiornik na środek pianotwórczy 400l.

  Zestaw medyczna R-1

  Sprzęt burzący

  Zestaw hydrauliczny LUCAS

  Skrzynia narzędziowa

  Pilarka spalinowa do drewna STIHL

  Pilarka spalinowa (ratownicza)STIHL

  Pilarka do stali i betonu

  Opryskiwacz z dyspergentem ( Sintan)

  Skrzynia z piachem

  3 x Skrzynia z Sorbentem

  2x Lampy ostrzegawcze

  6x Pachołki wygrodzeniowe rozkładane

  2 x Szczotki do zamiatania ulicy

  Nosze typu deska

  Stojak hydrantowy + klucz

  4 x Prądownice uniwersalne

  2 x Prądownice pianowe

  2 x Rozdzielacz

  10 x Wąż W 75

  10 x Wąż W 52

  Linnia szybkiego natarcia 60 m.

  Prądownica prosta

  Kurtyna wodna

  Zasysacz linniowy

  Zbieracz

  Inżektor

  Hydronetka plecakowa

  Smok ssawny skośny

  Redukcje 2 x 75/110, 3x 75/52, 1 x 52/25

  Agregat prądotwórczy 2,2 kW.

  Pompa szlamowa PTX 301 T SUBARU

  Przedłużacz elektryczny 50 m.

  Maszt oświetleniowy wolno stojący 2 x 300 W.

  2 x Butle 6l. 300 Bar

  Maszt oświetleniowy 2 x1000 W

  3 x drabina nasadkowa DN 2,7

  4 x Tłumnice

  3 x Wąż ssawny 110

  2 x Wąż ssawny 75

  Pompa pływająca NIAGARA

  Działko wodno-pianowe 3400 l/min.

  Smok ssawny prosty 75

  Smok ssawny 110

  Pływak

  Bosak

  4 x Widły

  Szpadel

  Łopata

  Łopata do śniegu

  2 x Mostki Przejazdowe

  Wciągarka elektryczna 6 t.

  Zraszacze

  3 x Klucze do łączników

  2 x Klucze do hydrantu

  3 x Radiotelefony przenośne MOTOROLA

  Radiotelefon przewoźny MOTOROLA

  3 x Latarki Vulcan

  6 x Latarki nahełmowe LED

  4x pasy strażackie

  2 x linki ratownicze ZL-30

  Linka ratownicza

  Detektor CO testo 317-3

  Detektory wielogazowe

  2 x Gaśnice proszkowe 6 kg.

  2 x Lizak ostrzegowczy

  2 x Aparaty powietrzne FENZY

  4 x Kamizelki odblaskowe

  Szperacz

 • GBA 2,7/24 STAR 244; 4x4; 449 [M] 50

  Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4

  Wprowadzony do podziału bojowego w 1988r. i poddany ponownej karosacji w 2001r.

  Wyposażenie

  12 x Wąż tłoczny W75

  8 x Wąż tłoczny W52

  Sprzęt burzący

  Rozdzielacz

  Zbieracz

  Przełącznik 1 x 75/52, 1 x 110/75

  2 x Głowice mgłowe

  Stojak hydrantowy + klucz

  Zasysacz liniowy

  Inżektor

  2 x Prądownica uniwersalna

  Prądownica prosta

  Linia szybkiego natarcia 30 m.

  Mostki przejazdowe

  Pompa szlamowa WT30X HONDA

  Smok ssawny 75

  Smok ssawny 110

  2 x Prądownica pianowa

  Pojemnik z sorbentem

  Plecak medyczny R-0

  Szpadel

  2 x Lampy ostrzegawcze

  2 x Pachołki wygrodzeniowe

  Pilarka spalinowa do drewna STHIL

  2x Latarki nahełmowe LED

  4 x Latarki LED

  2 x Wąż ssawny 110

  2 x Wąż ssawny 75

  Bosak

  4 x widły

  Działko wodno-pianowe 1600 l/min.

  4 x Tłumnice

  2 x Klucze do łączników

  klucz do hydrantu

  Pług odśnieżający

   

 • GLBA-0,46/40 LUBLIN III 449[M]51

  Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.

  Wprowadzony do podziału bojowego w 2000r.

  Samochód wyposażony w wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy

 • GLM 8/8 Żuk 449[M]52

  Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.

  Wprowadzony do podziału bojowago w 1986r.

 • SLOp Daewoo Lanos

  Lekki samochód operacyjny

 • Wiatrakowiec ZEN-1

  Ultralekki Statek Powietrzny "Wiatrakowiec" ZEN-1

  Wyposarzenie;

  Kamera termowizyjna

  Plecak Medyczny R-0

  Aparat fotograficzny

  Lornetka 

  Motorola GM-360

  Radio lotnicze

  Transponder

  Urządzenia Nawigacyjne

Dołącz do nas
Google+