Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Więckowie

Po zakończeni 2 wojny światowej społeczność Więckowa , w związku z częstymi pożarami wybuchającymi na terenie sołectwa i wsiach sąsiadujących , postanowiła utworzyć jednostkę OSP w swojej miejscowości.
Oficjalną datą początku działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Więckowie jest 13 sierpnia 1949 roku. Źródła historyczne podają , iż założycielami i pierwszymi funkcyjnymi byli: Jakubasik Stanisław- naczelnik, Kozuń Kazimierz – prezes, Gołaszewski Antoni- sekretarz.
OSP początkowo liczyła 24 członków. Straż z Więckowa w pierwszym okresie działalności dysponowała : sikawką ręczną, wężami tłocznymi, pradownicą , 2 beczkami bojowymi, trąbką sygnalizacyjną, bosakami, tłumnicami oraz wiadrami. Z biegiem lat jednostka była doposażana w nowy sprzęt .
Od roku 1954 naczelnikem naszej OSP był pan Eugeniusz Popis.
Druhowie nie posiadali własnego środka transportu , zmuszeni więc byli korzystać z zaprzęgów konnych miejscowych gospodarzy. Dopiero w roku 19…. straż otrzymała specjalny wóz konny, z miejscem na sikawkę ręczną, miejscem dla strażaków oraz beczkę do przewozu wody. W 1969 roku zakupiona została ze zbiórek motopompa M-800.
Sprzęt gaśniczy z powodu braku strażnicy przechowywany był stodołach członków zarządu, a następnie w nieistniejącym już Domu Ludowym , który umiejscowiony był tuż przy głównym skrzyżowaniu wsi.
W w/w Domu Ludowym odbywały się także spotkania , zbiórki szkoleniowe oraz zabawy taneczne organizowane przez druhów.
Na początku roku 1978 zarząd i druhowie OSP podjęli decyzję o wybudowaniu nowej remizy strażackiej na działce leżącej naprzeciwko starego Domu Ludowego, będącej własnością gromady Więcków . Zaczęto gromadzić materiały budowlane, wymagane pozwolenia i dokumentację.
Jednakże z różnych przyczyn losowych rozpoczęcie budowy odwlekało się w czasie.
Dzięki dużemu nakładowi pracy społecznej mieszkańców sołectwa Więcków, a w szczególności druhów: Antolak Władysław, Wałęka Bogusław, Żaczek Zbigniew, Stopiński Jerzy, Popis Eugeniusz pracę udało się rozpocząć. Funkcję naczelnika od roku 1981 sprawował wówczas pan Zbigniew Żaczek.
W roku 1988 zostały zalane fundamenty, a do roku 1995 budynek był gotowy w stanie surowym( bez instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacji).
W połowie lat 90 z powodu braków kadrowych działalność OSP Więcków zostaje czasowo zawieszona . Jednak już w roku 2000 druhowie z Więckowa reaktywują działalność OSP.
Zostaje powołany nowy zarząd w składzie: Orzechowski Dariusz – prezes, Bondel Jacek – naczelnik, Pudło Eugeniusz - zast. naczelnika, Sadura Andrzej – skarbnik, Jana Tomasz – sekretarz.
Także i teraz dzięki pracy społecznej mieszkańców wsi Więcków i pomocy Urzędu Gminy w Trojanowie wznowione zostają prace wykończeniowe strażnicy. Latem 2002r zostaje oddana do użytku duża sala taneczna, kuchnia wraz z zapleczem oraz garaż .
W 2005r OSP Więcków otrzymuje wóz bojowy marki STAR 66 , który jest użytkowany do dnia dzisiejszego. Jednostka jest sukcesywnie doposażona w nowy sprzęt.
W dniu 20 sierpnia 2006 roku odbywa się uroczystość poświęcenia i oficjalnego oddania do użytku strażnicy OSP Więcków. Uroczystego aktu poświęcenia , w obecności zgromadzonych wszystkich mieszkańców Więckowa, przedstawicieli samorządu gminnego i powiatowego, dokonał ks. proboszcz Jan Romaniuk.
Trzy lata później z okazji zbliżającego się 60- lecia działalności OSP w WIĘCKOWIE , mieszkańcy sołectwa i ich przyjaciele fundują druhom sztandar.
Dnia 19 lipca 2009r odbywa się uroczystość z okazji 60-lecia działalności OSP w Więckowie, połączona wraz uroczystym nadaniem i poświęceniem sztandaru. W ramach obchodów uroczystości zostały wręczone oznaczenia – Zarząd Główny Związku OSP RP nadał Ochotniczej Straży w Więckowie Złoty Znak Związku , którym odznaczony został sztandar jednostki.
Obecnie strażacy z OSP w Więckowie biorą nie tylko czynny udział w akcjach gaszenia pożarów, ale również w usuwaniu szkód powstałych podczas różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Współpracują z okolicznymi jednostkami, z powodzeniem uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym , a w okresie zimowym odśnieżają drogi .Druhowie ochotnicy biorą także udział w wielu wydarzeniach kościelnych m.in. adoracji Grobu Pańskiego, procesji Bożego Ciała i.t.p.
.Zgodnie ze stanem na styczeń 2014 roku w OSP Więcków służy 41 ochotników.
Zarząd OSP Więcków w chwili obecnej przedstawia się następująco:

Prezes: Dariusz Orzechowski

Naczelnik: Rafał Świtaj

Z-ca Naczelnika: Marek Rabajczyk

Sekretarz Tomasz Jana

Skarbnik: Andrzej Sadura

Dołącz do nas
Google+