OSP Leśniów Wielki
Sadza w kominie

Sadza w kominie

Pomału zaczyna się sezon grzewczy ... Przypominamy o zjawisko jakim jest pożar sadzy w kominie...

 Uwaga na sadzę w kominach

Pomału rozpoczyna się sezon grzewczy.Straż Pożarna co roku obserwuje wzrost ilości pożarów spowodowanych niewłaściwą eksploatacją wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych.Najczęściej występującymi sytuacjami są w tym przypadku pożary przewodów kominowych.

Przyczyną tego typu zdarzeń jest brak systematycznego usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, a także świadome wypalanie sadzy w celu udrożnienia przewodów. Tego typu sytuacje są niedozwolone, należy zdawać sobie sprawę z tego, że użycie nawet niewielkiej ilości płynów łatwopalnych może spowodować wybuch.

Groźne dla komina i dla życia

Pożary sadzy mogą być groźne w skutkach. - Przy uszkodzeniu konstrukcji komina może dojść do rozprzestrzeniania się pożaru na cały budynek. Duże ilości palących się materiałów wydobywające się przez wylot komina znacznie zwiększają niebezpieczeństwo zapalenia przyległych, palnych części konstrukcji. Wskutek zapalenia się sadzy może też nastąpić pęknięcie komina, które często bywa niewidoczne, ale groźne w skutkach i może być przyczyną zaczadzenia.

Strażacy przypominają, że zgodnie z prawem zanieczyszczenia z kominów należy usuwać co najmniej 4 razy w roku w przypadku palenisk opalanych paliwem stałym, co najmniej 2 razy w roku przy paleniskach opalanych paliwem płynnym i gazowym oraz co najmniej raz w miesiącu w przypadku palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

Częstą praktyką jest spalanie w piecach tworzyw sztucznych, gumy i innych tego typu materiałów syntetycznych. Powoduje to wydzielanie się znacznej ilości stałych produktów rozkładu termicznego szybko osadzających się wewnątrz przewodów. W takich sytuacjach należy zwiększyć częstotliwość czyszczenia kominów.

Nie gaś wodą

Jeśli już dojdzie do pożaru sadzy w kominie, to należy przestrzegać paru zasad. W żadnym wypadku nie należy pożaru w kominie gasić wodą. - Z jednego litra wody powstaje ok. 1600 litrów pary, która powoduje wzrost ciśnienia, a w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia przewodu kominowego, rozszczelnienia lub rozerwania.

Po ugaszeniu pożaru należy zawsze sprawdzić stan komina i w razie potrzeby dokonać stosownych do uszkodzeń napraw. - Po ugaszeniu pożaru, strażacy dokonują oceny stanu komina i jeżeli jest to konieczne wskazują na zakaz jego użytkowania do czasu naprawy i wykonania przeglądu przez osoby uprawnione - informują strażacy.

Co robić, gdy zapali się sadza?

Jeśli w kominie zapali się sadza należy jak najszybciej powiadomić straż pożarną i do czasu jej przybycia przestrzegać paru zasad.
- wygasić palenisko poprzez ostrożne wybranie materiału palnego, szczelne zamknięcie pieca
- jeżeli komin jest w dobrym stanie, trzeba obserwować jego konstrukcję, czy nie powstają pęknięcia i czy nie nagrzewa się (przy dobrym stanie komina istnieje możliwość wypalenia się sadzy)
- gaszenie pożaru sadzy w kominie należy rozpocząć od przykrycia wylotu komina "sitem kominowym" lub wilgotnym płótnem oraz dalej kontrolować temperaturę i stan komina na całej wysokości

Zdjęcie z : http://www.kppsp-oborniki.pl/PO%C5%BBARY+SADZY
Zródło: http://www.pogotowiekominiarskie.pl/kominiarz28.php

Dołącz do nas
Google+