OSP Leśniów Wielki
Święto Plonów

Święto Plonów

Zapraszamy na Święto Plonów!

Wioska rycerska z pokazami walk rycerskich, staropolskie jadło, turniej gmin partnerskich, pokazy taneczne, występy zespołów śpiewaczych - to niektóre atrakcje przygotowane przez Ośrodek Kultury na tegoroczne dożynki, które w roku bieżącym odbędą się we wsi Leśniów Mały 24 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się polową mszą św. przy kapliczce wiejskiej. Następnie barwny korowód poprowadzony przez brać rycerską przemaszeruje na boisko, gdzie odbędzie się tradycyjny ceremoniał dożynkowy, podczas którego starostowie Dożynek przekażą symboliczny bochen chleba na ręce gospodarza gminy, burmistrza Czerwieńska, Piotra Iwanusa. Rozstrzygnięte zostaną konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najpiękniejszą posesję. Po raz czternasty, rozegrany zostanie Turniej Gmin Partnerskich, w którym drużyny partnerskich sołectw zmagać sie będą w różnych, zabawnych konkurencjach; „młócka”, czyli zbijanie balonów cepami, slalom ze snopkami, "sokole oko", "zerwikaptur" i inne.  Drużyny będą musiały również utworzyć nowe hasło programu, z którego finansowane jest całe przedsięwzięcie, a także stworzyć wieniec dożynkowy z dostarczonych przez organizatora materiałów. Nie zabraknie występów naszej uzdolnionej młodzieży oraz zespołów śpiewaczych i formacji artystycznych działających bardzo aktywnie w strukturach MGOK. Na zakończenie zaprosimy wszystkich do wspólnej zabawy plenerowej.

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Sprea - Nysa - Bóbr oraz budżetu państwa.

"Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość"

"Grenzen ȕberwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft"

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Źródło : www.czerwiensk.pl/index.php?nav=1&page=0&l3=511

Dołącz do nas
Google+