Historia Ochoniczej Straży Pożarnej w Babimoście

 Ochotnicza Straż Pożarna w Babimoście została założona w 1895 roku przez Polaków oraz niemieckiego mistrza stolarza Herzberga, który pełnił do 927 roku funkcje jej komendanta. Jednostka została umundurowana, a na wyposażeniu była tylko ręczna sikawka. Dopiero w 1928 roku komendant Herzberg sam kupił pierwszą motopompę. W 1927 roku obowiązki komendanta naszej jednostki również objął Niemiec Niemiec nazwisku Ortgis.

Sprawowanie urzędów przez Niemców było spowodowane sytuacją polityczną w Europie, a szczególnie na pograniczu polsko-niemieckim. Babimost do 1945 roku był miastem leżącym poza granicami Polski. Nadmienić należy, ze podczas zaboru pruskiego, od chwili założenia straży większość jej członów stanowili Polacy. Świadczą o tym polskie nazwiska takie jak: Szukała, Frącek, Gałązowski, Śliwa, Sadowisk wielu innych, których wspomniał druh Szamański w 1970 roku, jako jeden nielicznych, żyjących byłych strażaków. On sam wstąpił do straży w 1907. przy założeniu straży pożarnej w 1895 roku do rejestru wpisało się około czterdziestu osób. O tym fakcie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych świadczyły osoby, które w ówczesnym okresie należały do straży. W roku 1934 na komendanta powołano pierwszego Polaka- druha Józefa Szamańskiego. Za jego kadencji dokonano zakupu nowoczesnej motopompy oraz wozu gaśniczego. Pełnił on funkcję do 1943 roku, kiedy to jego obowiązki przejął druh Franciszek Gałązowski, pełniąc rządy do wyzwolenia. Straż babimojska znana była w całej okolicy, ponieważ działała bardzo aktywnie i sprawnie. Pod koniec drugiej wojny światowej jednostka została wezwana do gaszenia Berlina. Niestety cały sprzęt, jakim wówczas dysponowała został zarekwirowany przez Niemców. Po wyzwoleniu do dyspozycji naszych strażaków pozostała jedynie ręczna sikawka.

Przy dużym zaangażowaniu druha Antoniego Szostaka w 1945 roku straż babimojska wznowiła działalność. Wówczas komendantem został druh Leopold Hundert i pełnił funkcję przez kolejne dwa lata. W roku 1947 na komendanta wybrano druha Jana Woloniewicza, a w 1948 roku zastąpił go druh Antoni Łobaczewski. W tym samym roku powołano pierwszego prezesa OSP Babimost, został nim druh Wacław Łakomy, który pełnił tę funkcję do 1980 roku. Od 1980 do 1986 roku prezesem był druh Aleksander Taberski. W 1986 roku jednogłośnie na stanowisko został wybrany druh Andrzej Piosik, który pełnił tę funkcję do jego nagłej śmierci w dniu 31 grudnia 1999. po nim prezesem został druh Ryszard Dajek.

Od 1949 do 1950 roku komendantem babimojskiej jednostki był druh Wacław Kokociński, po nim funkcję tę objął ponownie Antoni Łobaczewskii urzędował do roku 1964. w latach 1964- 1968 komendantem jednostki był druh Karol Wandel. Przez następny rok zastępował go druh Stanisław Przybyła. W 1969 roku podczas wyborów naczelnikiem został druh Leon Piwecki, który pełnił tę funkcje nieprzerywalnie do roku 2000. W 1974 objął również stanowisko Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Babimost i jest nim nieprzerywalnie do dnia dzisiejszego. Od 2000 roku naczelnikiem OSP Babimost jest druh Andrzej Szczepaniak

Od momentu założenia jednostki, aż do 2000 roku siedziba OSP była remiza strażacka znajdująca się przy ulicy Kargowskiej w centrum miasta. Niestety była ona bardzo mała. W ciasnym garażu ledwo się mieścił średni samochód Gaśniczy STAR 25 oraz lekki samochód gaśniczy ŻUK. Przed wyjazdami do pożaru strażacy byli zmuszeni ubierać się i wsiadać do pojazdów na ulicy przed strażnicą. Brakowało również podstawowych warunków sanitarnych. Aby jednostka mogła dalej się rozwijać istniała potrzeba wybudowania nowej remizy. Dzięki uporowi druha prezesa Andrzeja Piosika, oraz dzięki wyborowi druha Bernarda Radnego na Burmistrza, a zarazem na Prezesa Gminnego Związku OSP w Babimoście, Babimoście 1991 roku przystąpiono do poważnych rozmów na temat budowy nowej remizy. Został opracowany plan budowy oraz wybrane miejsce lokalizacji. Na ten moment czekano około 40 lat

W 1999 roku, pod koniec sierpnia, na plac budowy weszła ekipa murarska. Już 2 września 2000 roku została oddana do użytku nowa remiza mieszcząca się  przy ulicy Kargowskiej 49A. Dzięki za wszystko i temu jednostka może się dalej rozwijać. W 2003 roku otrzymaliśmy używany samochód ratownictwa drogowego „ Iveco Magirus”. Samochód ten wymagał gruntownej modernizacji, która została wykonana. Po tej pojazd ten służy do celów ratowniczo-gaśniczych. Obecnie na wyposażeniu jednostki znajduje się Star 244 GBM 2,5/8 Iveco Magirus GBA 2,7/26 oraz GLM Zuk, który ze względu na wiek oraz jego stan techniczny będzie podlegał wymianie.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście od stycznia 1995 roku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.  W jej skład wchodzi obecnie sześćdziesięciu dwóch członków czynnych, 14 członków męskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zaszczytem dla Naszej OSP jest to, że wśród członków naszej organizacji jest poseł na sejm II, III, IV kadencji druh Andrzej Brachmański, Marszałek Województwa Lubuskiego druh Andrzej Bocheński, a także Burmistrz Gminy druh Bernard Radny. Jednostka Bierze czynny udział w wielu akcjach ratowniczo gaśniczych poza terenem Gminy. Nasi druhowie brali udział w zwalczaniu dużego pożaru lasu w Zasiekach nie jednokrotnie, jak również  walczyli z powodzią w 1997, która nawiedziła nasze województwo wzdłuż Odry. Jednostka nasza uczestniczyła również w pożarze hurtowni chemicznej w Żarach w roku 2005 jak i  torfowisk i lasu w miejscowości Grabków w powiecie Żarskim w 2008. Nasza męska drużyna pożarnicza w 2002 roku zdobyła II miejsce w zawodach sportowo pożarniczych powiatu zielonogórskiego, w  2004 zajęła III miejsce także na zawodach na szczeblu powiatowym, oraz I miejsce w roku 2003 w międzynarodowych zawodach Gmin Regionu Kozła. W 2006 roku w IV Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych nasza drużyna zajęła II miejsce.

W roku 2005 nasza jednostka obchodziła 110 lecie istnienia. Wśród zaproszonych gości byli Andrzej Brachmański-poseł na Sejm RP; Andrzej Bocheński-Marszałek Województwa Lubuskiego; Elżbieta Polak-Dyrektor biura Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zielonej Górze; Generał Ryszard Dąbrowa-Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.; Brygadier Waldemar Michałowski-Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze; weterani Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Gminy; poczty sztandarowe z Kargowej, Dąbrówki Wlkp., Nowej Wsi, Babimostu, Podmokli Małych, Podmokli Wielkich i Nowego Kramska., dyrektorzy zakładów pracy, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Neuruppin. Po tych uroczystościach została nawiązana współpraca między naszą jednostką a kolegami strażakami z Neuruppin. W 2007 zostaliśmy zaproszeni na obchody 140 lecia straży w Neuruppin.

W tym także roku podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego został wybrany nowy zarząd naszej jednostki w której w skład wchodzą Prezes- Rakowski Adam, Naczelnik- Dajek Ryszard, V-ce Naczelnik- Matysiak Piotr, Sekretarz- Sroga Szymon.

24.02.2008 r. w babimojskim Centrum Sportu i Rekreacji odbyły się gminne zawody jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Babimost  o puchar Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSPRP w Babimoście w kręgle, nasza jednostka zdobyła 3 miejsce.

W roku 2010 pozyskaliśmy samochód z Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze GLM Lublin który zastąpi już bardzo mocno wyeksploatowanego Żuka.

W roku 2011 podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego został wybrany nowy zarząd w składzie : Prezes: Piotr Matysiak, V-ce prezes-naczelnik: Szymon Sroga, V-ce prezes Ryszard Dajek, Skarbnik: Dajek Ryszard, Sekretarz: Lewandowski Michał, Członek zarządu: Rakowski Adam, Gospodarz: Szuster Krzysztof. Komisja Rewizyjna w składzie : Przewodniczący: Zbigniew Pyzik, Członkowie: Mateusz Baer oraz Piter Marek. W roku 2011 rozpoczęliśmy rozmowy ze sponsorami oraz burmistrzem w sprawie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przy pomocy sponsorów: TFP, SWEDWOOD, PORT LOTNICZE BABIMOST/ZIELONA GÓRA, ZW ZOSP w Zielonej Górze, KW PSP w Gorzowie Wlkp oraz Gminy Babimost pod koniec roku udaje się zakupić samochód jest to Mercedes Atego GBA 2,5/24 za kwotę blisko 675tyś. zł. Tutaj duże podziękowania dla druhów Szymona Srogi, Ryszarda Dajka oraz Piotra Matysiaka za zaangażowanie przy organizowaniu przetargu na samochód. W styczniu 2012 roku przez członków osp została wykonana modernizacja samochodu star 244. Remont polegał na pracach blacharsko-lakierniczych oraz wymianie instalacji elektrycznej w.w.  samochodu.

W 2012 roku została zakupiona łódź ratownicza wraz ze sprzętem i sinikiem o mocy 25 KM. Łódź została zakupiona dzięki pomocy zakładu TFP w Babimoście oraz dotacji z KSRG.

Po paruletnich staraniach w 2013 roku rozpoczęliśmy adaptację strychu.

Dołącz do nas
Google+