OSP Jabłonów
Informacja Prezesa OSP Jabłonów  Dembińskiego Mariusza

Informacja Prezesa OSP Jabłonów Dembińskiego Mariusza

Informacje Prezesa OSP Jabłonów Dembińskiego Mariusza

Informacje Prezesa OSP Jabłonów Dembińskiego Mariusza.

Wpisem sygnalizuję, że mimo „covidowych czasów” staramy się jako OSP Jabłonów normalnie funkcjonować, myśląc perspektywicznie o trwaniu i doposażaniu w sprzęt i wyposażenie osobiste naszych strażaków. Skorzystaliśmy z dofinansowania z MSWiA w kwocie 5000 zł.
Drugi rok z rzędu skorzystaliśmy z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze- tym razem w kwocie 15000 zł. Dzięki życzliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych naszego województwa i aktywności Prezesa WFOŚiGW p. Mariusza Herbuta zwiększono pulę środków –„załapało się na nią więcej jednostek”- również nasza.
Trochę informacji na w/w temat „sprzedaję” po to by przydało się to innym .
Funkcjonuje od dwóch lat Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2/ Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. Spełniając określone wymagania stawiane przez PROGRAM można przy odrobinie szczęścia skorzystać z dotacji.
Złożyłem wniosek 29.03.2021r. zadanie pod nazwą OSP ZAPOBIEGA, POMAGA ,EDUKUJE, RATUJE zostało zaakceptowane 27.05.2021r. Otrzymaliśmy w/w kwotę przeznaczając ją na zakup wyposażenia osobistego. Zakupiliśmy: ubranie specjalne/6szt./; buty strażackie /6szt./; kominiarka strażacka/6szt./; rękawice /1szt./; wodery/2szt./; szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym/2szt./. Ponadto zakupiliśmy sprzęt łączności- megafon/1szt./
Jako starszy pan korzystam z merytorycznych podpowiedzi praktyków w zakresie zakupów. W naszej jednostce taką osobą jest zawodowy strażak Sebastian Motyka- dzięki mu za to.
Informację sporządzam pod koniec lipca, mając przed sobą finał zakupów, oraz świadomość i obowiązek wypełnienia zaleceń wynikających z umowy dotacji.
Podsumowując, życzyłbym sobie i nowemu Prezesowi aby PROGRAM został utrzymany, aby OSP JABŁONÓW corocznie korzystał z dotacji z WFOSiGW i był niezmiennie bardzo dobrze wyposażony, aby braki nie blokowały „służby” na rzecz naszej „małej ojczyzny”-na rzecz JABŁONOWA.
Po sfinalizowaniu w/w zadania przeprowadzę ostatnie ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE zostawiając jednostkę bardzo dobrze wyposażoną i doposażoną. Ze wzgl. Zdrowotnych rezygnuję z pracy w Zarządzie.
Przed nowo wybranym Zarządem stoi konieczność kontynuowania remontu i utrzymania Remizy/niekończące się przedsięwzięcie z racji małych środków na zadania inwestycyjne/, oraz opieka nad Wiejskim Klubem Florian/ finał wieloletniego inwestycyjnego przedsięwzięcia/ - jego doposażenie w sprzęt kuchenny i regały w magazynku.
Pozdrawiam Wszystkich Życzliwych nasze jednostce
PREZES Dembiński Mariusz

Dołącz do nas
Google+