OSP Jabłonów

Informacje Prezesa OSP Jabłonów Mariusz Dembńskiego

:)


Jabłonów marzec 2021

Informacje Prezesa OSP JABŁONÓW Dembińskiego Mariusza.

Rok 2020 minął w cieniu zagrożenia pandemią, przykrych pożegnań. Ze smutkiem informuję, że z naszego grona „odszedł” z powodu śmierci/ covid/ członek Zarządu naszej jednostki V-ce Prezes JAROSŁAW KRASOWSKI. Osoba aktywnie działająca na rzecz naszej jednostki, mocno zaangażowana w prace remontowe w remizie i ulepszanym Wiejskim Klubie FLORIAN działającym przy OSP JABŁONÓW.Początkiem roku pożegnaliśmy Członka Honorowego druha Romana Winiarskiego, wieloletniego Prezesa wielce zasłużonego dla ochrony pożarowej.Tradycyjnie jak co roku przeprowadziliśmy Walne Zebranie Sprawozdawcze / odbyło się w lutym/. W swojej działalności społecznej mam przyjemność- w większości- współpracować z życzliwymi ludźmi. Korzystając z pomocy Dyrektora Departamentu PROW pana Arkadiusza Dąbrowskiego wyróżniłem najbardziej aktywnych strażaków zestawami produktów regionalnych żywnościowych, oraz kalendarzami przekazanymi przez druha Tomasza Dembińskiego. Dyrektor A. Dąbrowski umożliwił nabycie produktów żywnościowych, które trafiły na stól szwedzki. Członkowie wspierający państwo Anna i Arkadiusz Antczakowie przekazali produkowane przez ich firmę artykuły piekarnicze. Plany działalności w roku 2020 zweryfikowało życie- mocno je ograniczyło. Udało się wyremontować WKF FLORIAN . Dzięki życzliwości Wójta Gminy pana Jerzego Adamowicza przekazano nam część pomieszczenia gospodarczego przylegającego do WKF. Zrobiliśmy tam sanitariat, pomieszczenie kuchenne, magazynek- doprowadziliśmy wodę, odprowadziliśmy do bezodpływowego szamba nieczystości. Osobiście rozprowadziłem wodę, założyłem instalację elektryczną/ pod nadzorem fachowców/. Otrzymaliśmy do remontu wsparcie finansowe z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO w ZIELONEJ GÓRZE w kwocie 10000zł. Niezmiennie życzliwie naszym działaniom patronuje Marszałek pan Stanisław Tomczyszyn były mieszkaniec Jabłonowa, dyrektor zlikwidowanej Szkoły Podstawowej, wieloletni członek OSP JABŁONÓW, obecnie Członek Honorowy. Podpisałem umowę na realizację zadania publicznego pn. PRZYGOTOWANIE JEDNOSTEK OSP DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO- GAŚNICZYCH. Przekazano nam z funduszy MSWiA kwotę 2000 zł. za którą kupiliśmy opryskiwacz plecakowy STIHL wykorzystywany zostanie do tłumienia pożarów./ścierniska/. WFOŚiGW w ZIELONEJ GÓRZE kierowany przez Prezesa Zarządu Mariusza Herbuta uzyskał dla Województwa Lubuskiego potężne finansowe wsparcie z przeznaczeniem dla OSP. W ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2/ dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP na wniosek mój i Skarbnika druhny Agnieszki Jasińskiej Dżwil otrzymaliśmy dotację w kwocie ok. 25000 zł. Korzystając z fachowych podpowiedzi druha Sebastiana Motyki zakupiłem ubranie specjalne FHR 008 PSP 3 /sztuk 4 / ,hełm pożarniczy CalisiaVulkan MO / 6 szt/, radiotelefon przewoźny MOTOROLA DM4601 e / 1 szt/, agregat prądotwórczy trójfazowy HONDA ECT 7000 F/ 1 szt/. W TYM MIEJSCU POKUSZĘ SIĘ NA KRÓTKIE PODSUMOWANIE OKRESU MOJEJ DZIAŁALNOŚCI W OSP JABŁONÓWW OSP JABŁONÓW działa grupa równolatków, rozumiejących się, którym łatwiej się dogadać w wielu sprawach- spośród nich widzę swoich następców. Pogarszający się stan zdrowia, postępujące popołudnie życia z wieloma konsekwencjami dla mojej osoby skłania do takich przemyśleń. Pracę na stanowisku Prezesa rozpocząłem kiedy jednostka OSP JABŁONÓW była źle doposażona, źle wyszkolona, z brakami kadrowymi. Po latach starań to się zmieniło.Wsparcie sprzętowe zapewniali nam członkowie naszej jednostki Andrzej Łagoda- Członek Honorowy, oraz Andrzej Kura- Członek Wspierający i Eugeniusz Bogiel- Członek Wspierający.Wysiłek intelektualny druhny Izabeli Jagieło/ obecnie Motyka/, oraz mój doprowadził do sfinalizowania wielu projektów i pozyskania dużego finansowego wsparcia/ zakupu sprzętu i wyposażenia/ Większość projektów wiązała się z pracą wolontariuszy najczęściej związanych z Zarządem . Część projektów wiązała się z wkładem finansowym wypracowanym przez członków naszej jednostki. Wsparcie finansowe wielokrotnie zapewniał Urząd Gminy z Wójtem Jerzym Adamowiczem. Pomoc finansową otrzymywałem z RADY SOŁECKIEJ kierowanej przez Przewodniczącego Radosława Krajewskiego. Dużą rolę merytoryczną pod względem zakupów sprzętu i wyposażenia odgrywał pracujący zawodowo jako strażak członek Zarządu druh Motyka Sebastian. W trakcie moich kilku kadencji na stanowisku Prezesa dzięki szkoleniom prowadzonym przez zawodowych uprawnionych strażaków z Komendy w Żaganiu przeszkolono wielu strażaków ochotników. Komenda prowadzi nad nami nadzór, pośredniczy w gromadzeniu dokumentacji i rozliczaniu dotacji z MSWiA. Dzięki moim staraniom na Zebraniach Sprawozdawczych wyróżniający druhowie otrzymują i otrzymywali corocznie nagrody, mobilizujące ich do większej aktywności i pracowitości. Prowadzone szkolenia, festyny, pokazy sprzętu i wyposażenia przysparzały w latach „przedkovidowych” rzesze nowych członków / mocno zwiększyła się ich liczebność /.
Kończę swoją pisemną informację w marcu 2021. Zwiększa się ilość chorych Polaków / 3-faza pandemii/ dlatego życzyłbym sobie, aby wirus omijał naszą jednostkę , osoby jej życzliwe oraz naszych bliskich.Stagnacja panująca w roku 2020 i jego ocena z perspektywy czasu, orazpanujące obecnie realia pozwalają wysnuć wniosek, że na pozytywne zmiany długo będziemy czekać. Ograniczenia ustawowe uniemożliwiają nawet przeprowadzenie „normalnych „ Zebrań Sprawozdawczo- Wyborczych. POZDRAWIAM WSZYSTKICH ZWIĄZANYCH Z OSP JABŁONÓW -TRWAJCIE W ZDROWIU.
Prezes Dembiński Mariusz

Dołącz do nas
Google+