OSP Jabłonów

OSP SŁUŻY, UCZY, RATUJE

WFOŚiGW w Zielonej Górze przekazał dotację na realizację zadania pod nazwą” OSP SŁUŻY, UCZY, RATUJE”. W ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2/ Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 24999,85 złotych.

WFOŚiGW w Zielonej Górze przekazał dotację na realizację zadania pod nazwą” OSP SŁUŻY, UCZY, RATUJE”.
W ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2/ Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 24999,85 złotych.
Pragnę poinformować, że z wyposażenia osobistego strażaka zakupiliśmy hełmy strażackie/ 6 sztuk/, oraz ubrania specjalne /4 sztuki/. Nasz sprzęt łączności wzbogacił się o radiotelefon przewoźny/ 1 sztuka/- którym zastąpimy będący na wyposażeniu samochodu stary, wysłużony . W grupie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej pojawił się agregat prądotwórczy/ 1 sztuka/- nasz najdroższy zakup za kwotę prawie 5400 złotych.
Przypomnę, że zakupy są wymogiem koniecznym ze względu na atesty sprzętu/ ograniczone czasowo/, aby w akcjach ratowniczo- gaśniczych pracować bezpiecznie i zgodnie z zaleceniami.
Jako OSP JABŁONÓW staramy się najmłodszym w postaci pokazów, prezentacji, spotkań i festynów przekazywać to co w ICH codziennym życiu może być pomocnym, a niejednokrotnie ratować życie.
Postępując perspektywicznie być może pozyskujemy „narybek”, który w dorosłym życiu kontynuować będzie naszą pracę i służbę.
W tym miejscu pragnę podziękować za udzielone wsparcie umożliwiające realizację w/w zadania dwóm instytucjom: NARODOWEMU FUNDUSZOWI OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ, oraz WOJEWÓDZKIEMU FUNDUSZOWI OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w ZIELONEJ GÓRZE.
Kończąc nieco żartobliwie w imieniu swoim i innych druhów ochotników proszę o jeszcze.

Z poważaniem -w imieniu Zarządu- Prezes OSP Jabłonów
Dembiński Mariusz

Dołącz do nas
Google+