OSP Jabłonów

Informacja Prezesa OSP Jabłonów Mariusza Dembińskiego

;)

Informacje Prezesa OSP JABŁONÓW Dembińskiego Mariusza.
Dzisiejszym wpisem chciałbym podsumować miniony 2019 rok. Współpracujemy ze Stanowiskiem Dowodzenia JRG w Żaganiu reagując na zlecone działania – wyjeżdżamy do zdarzeń coraz lepiej wyszkoleni i doposażeni .Umiejętności przekazujemy wszystkim osobom chętnym i zainteresowanym w trakcie szkoleń, spotkań i festynów. Aplikujemy wszędzie gdzie jest to możliwe o środki finansowe. Przeprowadzamy działania służące pozyskiwaniu pieniędzy zyskując poparcie donatorów..
Naszym bonusem jest wsparcie naszej AKTYWNOŚCI.
Dzięki wsparciu ze strony MSWiA zakupiliśmy piec ogrzewający pomieszczenie Klubu FLORIAN, będący bazą szkoleń praktycznych i teoretycznych. Druga uzyskana dotacja została przeznaczona na podniesienie standardu zaplecza socjalnego w REMIZIE.
Nieustające wsparcie dla działań, zakupów sprzętu, umundurowania i urządzeń zapewnia aplikowanie o środki unijne do URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Panuje duże zrozumienie potrzeb OSP z naszego województwa przez Zarząd tej instytucji. Pozyskaliśmy trzykrotne wsparcie finansowe dzięki pracy druhny Izabeli Jagieło ,oraz mojej aktywności .Przeprowadziliśmy jako OSP JABŁONÓW szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego podnosząc kwalifikacje członków naszej jednostki oraz mieszkańców naszej wsi . Przekazaliśmy wiedzę dotyczącą właściwych zachowań dzieci i młodzieży w sytuacji zagrożeń w trakcie pokazów multimedialnych, oraz zajęć praktycznych. Zakupiliśmy mundury, rękawice specjalne strażackie, ubrania specjalne FHR PSP -3, oraz maszt oświetleniowy. Nabyliśmy kamerę termowizyjną SeekRevealFire PRO, oraz sprzęt firmy Stihl : pilarkę do betonu i stali, pilarkę ratowniczą.
URZĄD MARSZAŁKOWSKI „dołożył” swoją cegiełką do KLUBU FLORIAN umożliwiając zakup systemu kominowego PoujoulatDualinox, oraz jego montaż.
Wielkie podziękowania dla Marszałka Stanisława Tomczyszyna/ pochodzącego z Jabłonowa/, oraz Jego współpracownika w osobie dyrektora PROW-u pana Arkadiusza Dąbrowskiego „ mieszczucha” życzliwego OSP i terenom wiejskim.
Niezmiennie od lat życzliwie wspiera naszą aktywność Prezes Zarządu Gminnego ZOSPRP, Wójt pan Jerzy Adamowicz. Wykazuje zrozumienie do moich rozsądnie artykułowanych potrzeb nie odmawiając wsparcia finansowego. Dopomógł w dokończeniu ogrzewania KLUBU FLORIAN, zakupił materiały budowlane potrzebne do remontu zaplecza socjalnego. Niniejszym dziękuję mu za to.
Corocznie społeczeństwo naszego JABŁONOWA wspiera finansowo OSP JABŁONÓW przekazując środki finansowe dedykując je na konkretne cele. Ułatwiają zakupy sprzętu i wyposażenia. Wielkie dzięki IM za to.
WSZYSTKIM AKTYWNYM, ŻYCZLIWYM, WYKAZUJĄCYM ZROZUMIENIE DLA NASZYCH POTRZEB SKŁADAM W IMIENIU SWOIM I ZARZĄDU PODZIĘKOWANIA. ZYCZĘ ZDROWIA I LEPSZEGO 2020 ROKU.

Dołącz do nas
Google+