OSP Jabłonów

INFORMACJA PREZESA OSP JABŁONÓW – wsparcie finansowe naszej działalności przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO.

:)


INFORMACJA PREZESA OSP JABŁONÓW – wsparcie finansowe naszej działalności przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO.

Uprzejmie informuję, że w imieniu naszej jednostki złożyłem ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem „ RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI”. Oferta znalazła uznanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i dnia 03.09 2019 roku podpisałem umowę. Umowę ze strony UM Woj. Lubuskiego sygnowali panowie wicemarszałkowie Stanisław Tomczyszyn i Łukasz Porycki. Termin realizacji został ustalony na 31.10.2019r.-całkowity koszt zadania wynosił 26 550 zł w tym wsparcie finansowe z dotacji wynosiło 10 000 zł.
Bezpośrednim efektem realizacji zadania jest doposażenie naszej jednostki w sprzęt ratowniczy i mundury, przeprowadzenie imprez szkoleniowych z zakresu ratownictwa medycznego i p.pożarowego, oraz realizacja działań ratowniczo- gaśniczych.
Rezultatem realizacji zadania publicznego jest zakup sprzętu: piły ratowniczej do wycinania stropów, piły ratowniczej do betonu i stali, doposażenie OSP JABŁONÓW w 22 komplety mundurów, przeprowadzenie dwóch imprez szkoleniowych i wyjazdy do działań ratowniczo- gaśniczych zlecanych przez stanowisko dowodzenia w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Żaganiu.
Umowa obligowała mnie do złożenia informacji na Faceboku na stronie OSP JABŁONÓW stąd moja obecna pisemna aktywność
Składam wszystkim osobom aktywnie zaangażowanym w działania naszej jednostki podziękowania.

Dołącz do nas
Google+