OSP Drezdenko
Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze

Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze

Dnia 31.08.2013r. odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze.

Zawody zostały rozpoczęte uroczystym apelem na Placu Wileńskim gdzie zebrały się uprzednio jednostki OSP z terenu Powiatu Strzelecko- Drezdenckiego.

Uroczystość została rozpoczęta meldunkiem Komendanta MG ZOSP RP Druha Sylwestra Onichimowskiego do V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze Druhowi Lechowi Cablowi o gotowości do rozpoczęcia Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Kolejno nastąpiło wywieszenie  Flagi Państwowej przez delegacje z PSP Strzelce Kraj. i odegraniu Hymnu Państwowego przez orkiestrę dętą z Centrum Promocji Kultury w Drezdenku kierowaną przez kapelmistrza Pana Mieczysława Sorbala.

Po wstąpieniu delegacji pocztu flagowego głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Drezdenko Druh Maciej Pietruszak czym oficjalnie otworzył zawody.

Po oficjalnym otwarciu zawodów przystąpiono do odznaczenia Druhów Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa. Z naszej jednostki OSP Drezdenko został odznaczony Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa Druh Rafał Trusz.  Medal wręczyli:

V-ce Prezes Zarządu odziału Wojewódzkiego ZOSP RP Druh Lech Cabel,

Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Strzelcach Kraj. Druh Andrzej Bajko,

V-ce Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Strzelcach Kraj. Druh Maciej Pietruszak.

Po odznaczeniach dla Zasłużonych Druhów z terenu Powiatu głos zabrali:

V-ce Wojewoda Jan Świrepo, który podziękował za trud włożony w organizację Zawodów oraz działanie jednostek ochrony przeciwpożarowych na terenie Powiatu, przekazał również na ręce V-ce Prezesa Zarządu odziału Wojewódzkiego ZOSP RP Druhowi Lechowi Cablowi nagronę dla zwycięskniej drużyny.

Burmistrz Miasta i Gminy Druh Maciej Pietruszak, który podziękował za organizację oraz odczytał podziękowania, wyrazy szacunku i uznania od Wojewody Lubuskiego Jerzego Ostroucha

Drugie podziękowanie zostało złożone od Posła Witolda Pahla na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku  Druha Wacława Wychowałek z podziękowaniami, wyrazami szacunku i zaangażowanie (Skan dokumentu w galerii).

Nastąpił uroczysty przemarsz jednostek na Stadion Miejski w Drezdenku pod asystą Policji z Komisariatu Policji w Drezdenku. Zawody rozpoczeły się konkurencją Sztafety Pożarniczej kobiet, kolejno męskiej i następnie Ćwiczenie Bojowe kobiet i mężczyzn. Po zweryfikowaniu wyników nasza jednostka, która wystartowała gościnnie jako gospodarz zawodów zajeła VIII miejsce.

 

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizacje zawodów. Zaproszonych w/w gości. Policjantów z Komisariatu Policji w Drezdenku, Orkiestrze Dętej z Centrum Promocji Kultury w Drezdenku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Sorbala, Funkcjonariuszom PSP ze Strzelec Kraj. Cechowi Rzemiosł Różnych za wystawienie Pocztu Sztandarowego,  Mieszkańcom z tereny Powiatu oraz wszystkim sympatykom do Nas przybyłym.

 

 

red. Dh. Rafał Odwrot

 

 

Dołącz do nas
Google+