OSP Kożuchów
Zebranie sprawozdawcze za rok 2013

Zebranie sprawozdawcze za rok 2013

Zebranie sprawozdawcze za rok 2013.

Dnia 28.02.2013r o godzinie 16:30 w budynku kożuchowskiego Urzędu Miasta i Gminy odbyło się zebranie sprawozdawcze Strażaków z naszej OSP. Na zebranie zostali zaproszeni wszyscy druhowie, sponsorzy, a także: Kierownik biura PCK w Nowej Soli: Pani Grażyna Krzyśko, Burmistrz Kożuchowa i Prezes Oddziału miejsko-gminnego ZOSP RP: druh Andrzej Ogrodnik, Z-ca Komendanta PSP w Nowej Soli: st. bryg. Tadeusz Ostrowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: druh Stanisław Bator.

Po przywitaniu przybyłych gości i otwarciu zebrania przez Prezesa OSP Tomasza Walczaka rozpoczęto obrady. Najważniejszymi zagadnieniami, które poruszono było: sprawozdanie z działalności OSP, sprawozdanie finansowe i przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2014. Odczytano także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Następnie jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP. Gdy przyszedł czas składania wolnych wniosków, Zastępca Prezesa, a także Komendant miejsko-gminny druh Czesław Młynarczyk wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały, by Zarząd OSP w Kożuchowie miał możliwość obniżenia składki członkowskiej dla druhów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez druhów. Miłą częścią spotkania okazały się wystąpienia naszych gości, a szczególnie Pani Grażyny Krzyśko, która w zamian za wieloletnią współpracę naszej jednostki z Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi ,,Wiarus'' wręczyła pamiątkową statuetkę na ręce Prezesa OSP Tomasza Walczaka. Z ust Burmistrza Kożuchowa: druha Andrzeja Ogrodnika usłyszeliśmy także, że prace związane z budową nowych garaży zostaną ukończone do końca października 2014 roku. Po zakończeniu zebrania druhowie udali się na obiad.

Dołącz do nas
Google+