Trochę historii OSP Bledzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Bledzewie woj. Lubuskie (ówcześnie zielonogórskie) została założona w 1945 roku przez pierwszych przesiedleńców, którzy przybyli tu z różnych stron kraju. Początki funkcjonowania straży były dość trudne. Zastano w Bledzewie budynek z trzema boksami na sprzęt, w tym jedna sikawkę konną, drabinę, kombinezony i hełmy typu niemieckiego.
Pierwszymi założycielami byli:
Meissner Stefan – prezes,
Wojtczak Józef – naczelnik a zarazem pierwszy burmistrz Bledzewa,
Janz Wiktor – członek zarządu,
Anus Kazimierz – członek zarządu,
Siuda Paweł – członek zarządu.

W tym samym roku wzbogacono się o samochód ciężarowy, skrzyniowy, jednotonowy marki „OPEL ADAM”. Z własnych środków nabyto od Rosjan typową przyczepę ze sprzętem pożarniczym. W tym motopompę „Rosenbauer” o wydajności 1200 l/min.
W 1952 roku przyjęto statut OSP, odnowiono deklarację członkowskie.
W 1954 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Skwierzynie przekazuje w posiadania samochód marki „DODGE” w zamian za samochód „OPEL”.W tym samym roku następuje zamiana „Dodge” na samochód „HORSZ” otrzymany ze straży pożarnej w Świebodzinie. W następnym roku Bledzew otrzymuje samochód „STAR 20” ze straży pożarnej w Nowej Soli. Wiązało się to z rozbudową starej poniemieckiej remizy. Były to lata dynamicznego rozwoju OSP Bledzew. Przybywało członków, organizowano pokazy, imprezy masowe i kulturalne, do dziś mile wspominane przez starszych członków straży jak i mieszkańców Bledzewa.

Rozwijało się współzawodnictwo pomiędzy OSP Bledzew, OSP Skwierzyna, OSP Nowa Wieś. Trzeba też wspomnieć, że dnia 01.07.1956 r. OSP była reprezentowana na powiatowych zawodach przez druha Józefa Lisa, który zajął drugie miejsce w rozwijaniu linii z trzech odcinków.1958 to rok dość szczególny. OSP Bledzew organizuje duży festyn z okazji dnia strażaka z udziałem Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szamotuły. W tym roku wyjeżdża z Bledzewa długoletni naczelnik straży Wojtczak Józef. Następcą druha Wojtczaka zostaje Olejniczak Bernard ur. 18.12.1924r. Przyznać trzeba, że pod kierownictwem nowego naczelnika straż nie zwalnia tempa. Dowodem jest przyznanie druhowi Olejniczakowi brązowego medalu za zasługi dla pożarnictwa przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 15.07.1958 r.

26-27.07.1958r. OSP Bledzew bierze udział w wojewódzkich zawodach pożarniczych, gdzie zajmuje czwarte miejsce w grupie trzeciej. 30.10.1958 r. Zarząd Okręgu Wojewódzkiego w Zielonej Górze przyznaje odznakę za wysługę X lat w służbie strażackiej Bernardowi Olejniczakowi.

Z lat 50-tych zachowały się dwie legitymacje członkowskie: druha Olejniczaka Bernarda i druha Grobelnego Stanisława.

Dnia 08.07.1962 roku Bledzew bierze udział w zawodach powiatowych w Międzyrzeczu, gdzie zajmuje I miejsce w grupie czwartej.
W 1964 roku zawiązał się komitet budowy nowej remizy, gdyż lokalizacja starej uniemożliwiała rozbudowy. Rozbudowa wiązała się z planami pozyskania nowego samochodu „STAR 26 beczka”.

29.10.1964 r. OSP Bledzew otrzymuje podziękowania za wzięcie udziału w akcji gaszenia Zamku w Lubniewicach.

04.07.1965r. młodzieżówka męska OSP Bledzew zajmuję pierwsze miejsce na rejonowych zawodach pożarniczych w Sokoli Dąbrowej w grupie drugiej.
26.09.1965r. w Żarach Bledzew zajmuję I miejsce w grupie czwartej na VI wojewódzkich zawodach pożarniczych.
28.05.1967r. młodzieżowa drużyna OSP Bledzew na rejonowych zawodach pożarniczych w grupie I żeńskiej zajmuje I miejsce.
1968r. OSP Bledzew bierze udział w VII wojewódzkich zawodach pożarniczych w Gorzowie Wlkp., a także na II krajowych zawodach pożarniczym we Wrocławiu.

Nadchodzi rok 1969, następuje zakończenie pierwszego etapu budowy remizy. Dwóch boksów garażowych, warsztatu i dyżurki. Bledzew otrzymuje „STAR 26 beczka”

13.07.1969r. OSP Bledzew wystawia trzy drużyny na powiatowych zawodach pożarniczych w Międzyrzeczu i zajmują tam następujące miejsca:
młodzieżowa drużyna żeńska II miejsce w grupie trzeciej,
młodzieżowa drużyna męska III miejsce w grupie pierwszej,
męska drużyna OSP III miejsce w grupie drugiej.

Z lat 60-tych zachowały się następujące legitymacje członkowskie i legitymacje za wysługę lat:
druh Stępak Krzysztof odznaczony odznaką strażak wzorowy 25.05.1968r. i odznaką naczelnika III – stopnia w 1966r.
druh Jakubiak Michał strażak w 1965r.
druh Kubiak Zbigniew strażak w 1965r., odznaczony odznaka za wysługę XX lat w 18.04.1967r.
druh Dziewiatoski Teofil strażak w 1965r.
druh Kaczmarek Wacław strażak w 1965r.
druh Gawroński Henryk strażak w 1965r.
druh Darul Eugeniusz odznaczony odznaką za wysługę XX lat 18.04.1967r.
druh Raniś Jan odznaczony odznaką za wysługę X lat 18.04.1967r.

W latach 70- tych remiza zostaje rozbudowana o świetlice i zaplecze socjalne, a także wieżę do suszenia węży.

27.09.1970r. OSP Bledzew bierze udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Międzyrzeczu gdzie zajmuje II miejsce. 07.03.1971r. OSP Bledzew wystawia drużynę młodzieżową na I olimpiadę wiedzy pożarniczej, gdzie zajmuję I miejsce.           16.05.1971 r. żeńska młodzieżowa drużyna pożarnicza zajmuję I miejsce na rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Nowej Wsi.                                                                                                                                                                                                                                          08.07.1973 r. żeńska drużyna pożarnicza w Bledzewie zajmuję II miejsce na I powiatowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych.                                                                                                                                                                                                                          07.07.1974 r. OSP w Bledzewie zajmuje II miejsce na powiatowych zawodach w Międzyrzeczu.                                                                   26.09.1976 r. OSP Bledzew reprezentuje gminę I rejonowych zawodach drużyn pożarniczych i zajmuję II miejsce.                                   16.09.1979 r. kobieca drużyna pożarnicza bierze udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Bledzewie.

Trzeba zaznaczyć, że w latach 70-tych OSP Bledzew bierze udział w dużych akcjach ratowniczo-gaśniczych:
- HERBAPOL Sulęcin ,
- Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie,
- Zamek Lubniewice,
- Raszarnia Gorzów Wlkp.
- Młyn Gorzyń- Wieprzyce.

Z lat 70-tych zachowały się następujące legitymacje członkowskie i legitymacje za wysługę lat:
Druh Wiktor Janz – członek zarządu od 1945r., odznaczony za wysługę lat XXV w 1967r.
Druh Stefan Wawrzyniak – strażak od 1945r. do 1952r., a od 1952r. dowódca sekcji
Druh Jan Jarosz – strażak od 1945r.
Druh Bolesław Oleksow – odznaczony odznaką XXX lat 30.04.1975r.
Druhna Krystyna Kaczmarek – odznaczona odznaką za wysługę X lat 30.04.1975r.
Druh Antoni Siuda – Odznaczony odznaką za wysługę lat XX 30.04.1975r.
Druh Czesław Lis – odznaczony odznaką za wysługę lat XXV 30.04.1975r.
Druh Stanisław Siuda – odznaczony odznaką za wysługę lat XX 30.04.1975r.
Druh Konrad Olejniczak – odznaczony odznaką za wysługę X lat 30.04.1975r.

W pierwszej połowie lat 80-tych OSP otrzymuje drugi samochód „ŻUK”.

OSP nie zwalnia w zdobywaniu dobrych wyników w zawodach.

13.07.1980 r. Bledzew zajmuje II miejsce w grupie jednostek typu S – „GBAM” na rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Międzyrzeczu. Żeńska drużyna pożarnicza OSP Bledzew zajmuję III miejsce na rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych.
20.06.1981 r. OSP Bledzew zajmuję II miejsce na II wojewódzkich zawodach młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
20.09.1981 r. OSP Bledzew zajmuje I miejsce w gminnych zawodach w Bledzewie.
10.07.1983 r. OSP Bledzew zajmuje I miejsce w zawodach rejonowych w Międzyrzeczu.
27.05.1984 r. OSP w Bledzewie zajmuję II miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.
29.09.1985 r. OSP Bledzew zajmuje II miejsce w rejonowych zawodach w Grupie jednostek typu S.
22.07.1986 r. OSP Bledzew zajmuje III miejsce w gminnych zawodach w Templewie.
05.10.1986 r. OSP Bledzew bierze udział w V wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP województwa gorzowskiego.
29.05.1988r. OSP Bledzew zajmuje I miejsce w gminie we współzawodnictwie w działalności statutowej w roku 1987.
05.11.1988 r. OSP Bledzew zajmuje II miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych strefy VIII w Siedlcach.
23.05.1987r. druh Bernard Olejniczak otrzymuje list pochwalny za ofiarną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

10.12.1985 obyło się zebranie członków OSP. Straż Pożarna w Bledzewie liczyła 26 członków czynnych ,10 osobową sekcje kobiet ,14 osobową sekcje młodzieżową.

W 1985 roku OSP brała udział w pięciu pożarach obiektów na terenie gminy. Dwukrotnie w Chycinie, jeden w Templewie , Sokoli Dąbkowej i w Bledzewie . Trzykrotnie wyjeżdżano do pożarów lasu.

Pierwsza połowa lat 90-tych to również dobre osiągnięcia w zawodach gminnych i rejonowych.
20.05.1990 OSP Bledzew zajmuje I miejsce w gminie we współzawodnictwie ochotniczych straży pożarnych w działalności statutowej w 1989 roku, a sekcja żeńska zajmuje I miejsce w zawodach gminnych.                                                                                                               22.09.1991 Bledzew w zawodach rejonowych w Międzyrzeczu zajmuje I miejsce w grupie żeńskiej i męskiej. 23.05.1993 żeńska drużyna zajmuje I miejsce a męska drużyna zajęła II miejsce.                                                                                                                                05.06,1994 żeńska i męska drużyna OSP Bledzew zajmuje I miejsce w zawodach gminnych.                                                                           02.07.1995 męska drużyna OSP zajmuje I miejsce w zawodach gminnych.

Trzeba też zaznaczyć ze w 1991r. Urząd Gminy w Bledzewie zakupił używany samochód marki JELCZ 004 GCBA 6000/24 od firmy STILON z Gorzowa Wlkp. dla OSP Bledzew w zamian za Żuka który zostaje przekazany dla OSP Popowo.
Druga połowa lat 90-tych to lata trudne dla OSP.
Samochód Star 26 osiąga wiek 30 lat a Jelcz wymaga remontu .

16.09.1995 Bledzew bierze udział w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Skwierzynie.
13.08.1996 umiera dotychczasowy Komendant Gminny OSP , a zarazem naczelnik OSP Bledzew druh Bernard Olejniczak . Działacze jak i strażacy OSP bardzo przeżywają odejście druha. Biorą czynny udział w ostatniej drodze druha Bernarda, który jest pochowany na cmentarzu w Bledzewie.
W wyniku odejścia druha Olejniczaka zachodzą zmiany w zarządzie OSP . Naczelnikiem zostaje druh Kajetan Andrzejewski , prezesem druh Piotr Wesołowski , gospodarzem druhna Lidia Olejniczak . Na Komendanta Gminnego wybrano druha Stefana Głogowskiego z OSP Popowo.

Lata 2000.
01.05.2001r. kobieca drużyna OSP zajmuję III miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, a męska drużyna II miejsce.
01.05.2003r. MDP gr. dziewcząt zajmuje IV miejsce, gr. chłopców VII. Kobieca drużyna OSP zajmuję V miejsce, a męska VI.
03.04.2004r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Bledzew zajmuje II miejsce w Turnieju halowej piłki nożnej drużyn OSP.
04.04.2004r. Ochotnicza Straż Pożarna w Bledzewie zajmuje I miejsce w Turnieju halowej piłki nożnej drużyn OSP.
01.05.2004r. – Drużyny OSP na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zajmują następujące miejsca:
Gr. Dziewcząt II miejsce
Gr. Chłopców I miejsce
Gr. Kobiet IV miejsce
Gr. Mężczyzn V miejsce.
01.05.2005r. MDP dziewcząt na zawodach gminnych zajmuje IV miejsce, gr. Męska II miejsce
10.09.2005r. drużyna męska zajmuje III miejsce na VII powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych.
01.04.2006r. Drużyny OSP biorą udział w halowym turnieju piłki nożnej gdzie zajmują następujące miejsca:
MDP chłopców I miejsce
MDP dziewcząt I miejsce
Drużyna męska I miejsce
01.05.2006r. na zawodach gminnych drużyny OSP zajmują:
MDP dziewcząt II miejsce
MDP chłopców I miejsce
Gr. Kobiet VI miejsce
Gr. Męska I miejsce
03.09.2006r. OSP Bledzew reprezentuje gminę na VIII Powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Międzyrzeczu gdzie drużyna męska zajmuje III miejsce.
21.04.2007r. MDP gr. Chłopców i Dziewcząt bierze udział w halowym turnieju piłki nożnej gdzie zajmują: Dziewczęta IV miejsce, a chłopcy II.
22.04.2007r. drużyna męska zajmuję I miejsce w halowym turnieju piłki nożnej.
01.05.2007r. Drużyny OSP zajmują następujące miejsca w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych:
Gr. Smerfów dziewcząt i chłopców I miejsca
Gr. MDP dziewczęta I miejsce
Gr. MDP chłopców I miejsce
Drużyna kobieca IV miejsce
Drużyna mężczyzn I miejsce
30.06.2007r. OSP bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych w Przytocznej.
08.09.2007r. drużyna męska OSP bierze udział w IX Powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Międzyrzeczu gdzie zajmuje II miejsce.

Dołącz do nas
Google+