OSP Bledzew
Zebranie sprawozdawcze Ochotniej Straży Pożarnej w Bledzewie.

Zebranie sprawozdawcze Ochotniej Straży Pożarnej w Bledzewie.

Ochotnicy z OSP Bledzew podsumowali 2017 rok.

  Na początku każdego roku we wszystkich Ochotniczych Strażach Pożarnych w całym kraju odbywają się zebrania sprawozdawcze za miniony rok. Druhny i druhowie z OSP Bledzew wyznaczyli sobie spotkanie w dniu 2 lutego 2018 roku w świetlicy przy remizie. Zaproszenie na zebranie otrzymali honorowi członkowie OSP Bledzew oraz radni z Bledzewa. Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu reprezentował ml. bryg. Lesław Gliński - z-ca komendanta. Z Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Międzyrzeczu przyjechał druh Michał Kowalewski, a Zarząd Gminny reprezentował druh Leszek Zimny, na codzień Wójt Gminy Bledzew.

   Zebranie rozpoczął druh Prezes OSP Bledzew Robert Darul od minuty ciszy ku czci pamięci zmarłego druha Eugeniusza Bojki. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, komisje (mandatową oraz uchwał i wniosków) oraz przyjęto porządek zebrania. Zgodnie z nim przystąpiono do prezentowania działalności jednostki za rok 2017. Jako pierwszy sprawozdanie z działaności Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Zbigniew Kowalski. Kolejno głos zabierali druhna Magdalena Kozaczka (sprawozdanie z działaności OSP) oraz druh Skarbnik OSP przedstawiając sprawozdanie finansowe.  Zebranie przyjęło jednogłośnie sprawozdania oraz uchwaliło wotum zaufania dla Zarządu OSP Bledzew za rok 2017. Także jednogłośnie uczestnicy zebrania przyjęli do realizacji plan działalności oraz plan finansowy jednostki na rok 2018. W trakcie zebrania zaprezentowano sprzęt, który udało się pozyskać w mionionym roku (średni zestw ratowniczy LUKAS, defibrylator, pompa pływająca, pilarka STHIL).

   Na zakończenie zebrania głos zabrał druh Lesław Gliński dziękując strażakom z OSP Bledzew za zaagażowanie w działaniach ratowniczych oraz podkreślał dyspzycyjność jednostki w 2017 roku.

   

Dołącz do nas
Google+