OSP Bledzew
AED od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

AED od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Sprzęt ratujący życie na wyposażeniu jednostki.

   Kiedy druchowie z OSP Bledzew walczyli ze skutkami orkanu Ksawery ich prezez druh Robert Darul przebywał w Bydgoszczy na zaproszenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego wizyta w Bydgoszczy związana była z odbiorem automatycznego defibliratora zewnętrznego (AED) zakupionego ze środków pochodzących ze zbiórki pieniędzy w ramach 25 finału WOŚP. 

   Na początku tego roku jednostka wystąpiła z prośbą do fundacji Jurka Owsiaka o przekazanie tego jakże przydatnego w działaniach ratowniczych urządzenia. Prośba spotkała się z pozytywną reakcją i w dniu 6 października br. w towarzystwie ponad 170 jednostek z całego kraju, prezes OSP Bledzew z rąk Jurka Owsiaka i Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka odebrał AED. Inne jednostki straży pożarnej odbierały pompy szlamowe, agregaty prądotwórcze, tobry medyczne, szyny Kramera i oczywiści aparaty AED.

   Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bledzewie chieliby w tym miejscu złożyć gorące podziękowania Fundacji WOŚP za przekazany sprzęt i zapewnić, że będziemy z Jurkiem Owsiakiem i jego fundacją do końca świata i jeden dzień dłużej.

   Dziękujemy Łukaszowi Widziszowskiemu z Fundacji WOŚP za udostępnienie zdjęć z uroczystości w Bydgoszczy.

Dołącz do nas
Google+