OSP Bledzew

Walne zebranie OSP

Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Bledzew za rok 2016.

       3 lutego 2017 roku w świetlicy przy remizie OSP odbyło się walne zebranie sparwozdawcze członków OSP Bledzew za rok 2016. Przewodniczył zebraniu dh Prezes OSP Bledzew Robert Darul. Z zaproszonych gości przybyli honorowi członkowie OSP Bledzew dh Roman Nowacki oraz Lothar Battig. Radni Jolanta Fortuniak oraz Mieczysław Gawroński. Reprezentujący Radę Sołecką w Bledzewie Sołtys Zbigniew Kulicki oraz członek rady Karol Fortuniak. Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w zebarniu uczestniczył zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu dh Lesław Gliński zaś Zarząd Powiatowy ZOPS RP reprezentował dh Józef Spychała - członek Głownej Komisji Rewizyjnej. Nie zaszczycił zebranych swoją obecnością Komendant Gminny dh M. Żarnowski.                                                       Podczs zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP w roku 2016, sprawozdanie finansowe oraz protokół Komisji Rewizyjnej. Zapoznano zebranych z planem działalności jednostki w roku 2017 oraz z palnem finansowym. Członkowie OSP Bledzew obecni na zebraniu zgodnie z winioskiem Komisji Rewizyjnej udzieli absolutorium Zarządowi za rok 2016, przyjęłi sprawozdania i przyjęli plany na rok 2017.

Dołącz do nas
Google+