OSP Bledzew
Spotkanie opłatkowe z Komendantem Wojewódzkim PSP.

Spotkanie opłatkowe z Komendantem Wojewódzkim PSP.

Wizyta szefa strażaków zawodowców u ochotników z Bledzewa.

    21 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. mgr inż. Sławomira Kluska ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bledzewie. Komendant zawitał do Bledzewa na zaproszenie sołtysa Zbigniewa Kulickiego. W spotkaniu udział brali także proboszcz miejscowej parafii ks. Zbigniew Zdanowicz oraz Komendant Powiatowy PSP w Międzyrzeczu st. bryg. mgr inż. Marek Charkot. Na czele licznie przybyłych strażaków stał Prezes OSP Bledzew druh Robert Darul.
Spotkanie w świetlicy przy remizie rozpoczął ks. Proboszcz. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego złożył noworoczne życzenia wszystkim przybyłym. W podobnym tonie wypowiadał się komendant wojewódzki. Następnie miało miejsc podzielenie się opłatkiem.
W dalszej kolejności uczestnicy uroczystości usiedli przy świątecznie nakrytych stołach i rozpoczęła się mniej oficjalna część spotkania. W jej trakcie druh Grzegorz Skołuda przedstawił jednostkę, mówiąc o jej historii, ale także o codziennym funkcjonowaniu. Każdy z członków OSP Bledzew miał okazję przedstawić się w paru zdaniach szanownemu gościowi. W trakcie swobodnych rozmów poruszano wiele tematów. Między innymi o współpracy strażaków z urzędem Gminy, o wyposażeniu jednostki i o najpilniejszych w tym względzie potrzebach. Komendant Wojewódzki obiecał wspomóc jednostkę w zakupie średniego zestawu ratownictwa drogowego oraz zobowiązał komendanta powiatowego do udzielenia wsparcia jednostce OSP Bledzew w odzyskaniu prawa własności do świetlicy przy remizie. Natomiast ks. Proboszcz podkreślał znaczenie strażaków w codziennym życiu jak i w życiu religijnym parafii. Stwierdził, że na straż można liczyć zawsze i we wszystkim. Ta część spotkania zakończyła się wręczeniem komendantowi wojewódzkiemu pamiątkowej patery oraz drobnego upominku.
Ostatnim punktem wizyty była lustracja sprzętu oraz obiektu remizy OSP Bledzew. Komendant chwalił stan samochodów bojowych oraz zakres prac wykonywanych na terenie remizy przez strażaków. Szczególne wrażenie na gościu wywarła bogata kolekcja pucharów, za zdobywane laury przez drużyny OSP Bledzew w zawodach sportowo – pożarniczych, znajdujących się w dyżurce. Będąc w szatni wizytujący podkreślił znaczenie posiadania odpowiedniej odzieży ochronnej do działań ratowniczych.
Na zakończenie miały miejsce krótkie wypowiedzi dla lokalnej telewizji Komendanta Wojewódzkiego, Sekretarza OSP Bledzew oraz sołtysa Bledzewa. Przedstawiciel OSP Bledzew potwierdził znaczenie takiej wizyty dla ochotników. Podkreślał, że została ona odebrana jako wyraz uznania służby pełnionej przez strażaków.
Po pożegnaniu gość wyjechał, a część strażaków jeszcze dość długo rozpatrywała wszelkie aspekty zakończonej właśnie wizyty.

Dołącz do nas
Google+