OSP Bledzew

Zarząd OSP Bledzew

Posiedzenia Zarządu OSP Bledzew.

        Minął dopiero miesiąc z małym kawałkiem nowego roku, a Zarząd OSP Bledzew zebrał się już dwukrotnie. Pierwszy raz posiedzenie odbyło się 9 stycznia i było w całości poświęcone sprawie odwłoania Komendanta Gminnego w Bledzewie dha Żarnowskiego. W trakcie posiedzenia Zarządu Prezes OSP Bledzew dh Darul zapoznał członków zarządu z przebiegiem Zarządu Gminnego OSP w Bledzewie. W jego trakcie odbyło się głosowanie wniosku OSP Bledzew o odwołanie komendanta. Większość druhów opowiedziała się za odrzuceniem wniosku, choć druh komendant nie spełnia wymagań stawianych kandydatom na tę funkcję. Zarząd OSP Bledzew postanowił kontynuować działania zmierzające do odwołania komendanta.                                                                                                                                       Drugie posiedzenie Zarządu OSP Bledzew odbyło się 3 lutego. Tym razem członkowie zarządu zajęli się wnioskami o odznaczenia. Przewodniczący obradom dh Prezes Darul przedstawił kandydatury członków OSP Bledzew do wyróżnienia. Po wysłuchaniu uzasadnień Zarząd postanowił pozytywnie rozpatrzyć wszystkie wnioski i podjął stosowne uchwały. Zarząd wnioskować będzie o przyznanie: złotego medalu za zasługi dla pożarnictwa dh Z. Kowalskiemu, brązowego medalu za zasługi dla pożarnictwa dh K. Rzepskiej, odznak Strażak Wzorowy dhom J. Rumnowi, T. Gawlikowi oraz B. Fortuniakowi. Postanowionoteż wystąpić z wnioskiem o nadanie odznak MDP. 

Dołącz do nas
Google+