OSP Bledzew
Ćwiczenia w komorze dymowej.

Ćwiczenia w komorze dymowej.

Strażacy z OSP Bledzew odnowili uprawnienia.

   W niedzielę, 5 marca br. kilkoro ochotników z naszej jednostki udało się do Świebodzina, by w tamtejszym ośrodku szkolenia odbyć ćwiczenia, pozwalające na odnowienie uprawnień do korzystania ze sprzętu ODO. Zadanie postawione przed strażakami składało się z czterech części. W pierwszej kolejności ratownicy "maszerowali" po bieżni w pełym uzbrojenu (ubrania bojowe i aparat oddechowy na plecach). Później mocowali się z "młotem", następnie wchodzili po drabinie. Ostatnim punktem ćwiczeń było przejście komory dymowej. Do pokonania był labirynt klatek wykonany z siatki i wszystko odbywało się w pełnym zadymieniu. Wszyscy strażacy przeszli wszystkie etapy niemal wzorowo i uzyskali odnowienia uprawnień. Mogą zatem bez przeszkód uczestniczyć w akcajch ratunkowych wymagających użycia aparatów oddechowych. W chwili obecnej wszyscy członkowie JOT - u Bledzew posiadają wymagane kwalifikacje.  

Dołącz do nas
Google+