HISTORIA POSTANIA I DZIAŁALNOŚĆ OBECNA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARYM BRUSIE

W roku 1925 Załuska Józef powołał Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Brusie. Pierwszym Naczelnikiem straży został Wnuczuk Paweł, który pełnił tę funkcję do 1929 roku. Funkcję prezesa pełnił Konrad Zielonka a gospodarzem był Hodun Jan.

1925.jpg

Straż wyposażona była w sikawkę ręczną, beczkowóz konny, hełmy i trąbkę. Powyższy sprzęt ufundował Załuska Józef. W roku 1929 Naczelnikiem został Maśluch Klemens, który tę funkcję pełnił do 1947 roku a następnie Koszko Czesław.

W czasach okupacji od wybuchu II wojny światowej do jej zakończenia straż pożarna nie zaprzestała swojej działalności. Strażacy chodzili ubrani w mundurach nosząc przy sobie trąbkę „sygnałówkę”, był to znak rozpoznawalny dla Niemców, którzy pozwalali strażakom do chodzenia w czasie godziny policyjnej od godziny 22 do rana to jest do godziny 6. Niemcy, którzy przebywali w naszej miejscowości mając siedzibę w budynkach dziedzica „dbali” o naszych strażaków, dostawali oni przydział miesięczny żywności, papierosy i inne artykuły oraz wyposażyli straż w ubranie „drelichowe” do gaszenia pożarów.

W roku 1947 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włodawie przydzieliło wolną stodołę w Nowym Brusie, którą przewieziono do Starego Brusa, a następnie przystosowano na garaż i świetlicę.

W 1956 roku dla OSP przydzielono samochód „FORDSON” i podstawowe wyposażenie. Samochód pochodził ze straży pożarnej we Włodawie.

fordson.jpg

Samochód „Fordson” wraz ze strażakami z roku 1956. (samochód był wersją angielską.)

W roku 1959 z inicjatywy strażaków i społeczeństwa rozpoczęto budowę remizy, która funkcjonuje do chwili obecnej.

REMIZA.jpg

Widok remizy z roku 1990

Po ukończeniu budowy remizy Komenda Powiatowa Straży Pożarnej we Włodawie przydzieliła samochód bojowy „Star 21” wraz z pełnym wyposażeniem. Radość z tego nabytku była wielka, samochód sprawnie służył społeczeństwu i mieszkańcom naszej gminy oraz w miarę potrzeby i innym mieszkańcom gmin sąsiednich.

22 lipca1964 r. wybucha we Włodawie pożar kilkudziesięciu budynków mieszkalnych i stodół. Zabudowa miasta była zwarta, a konstrukcje budynków palna ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Zagrażał również nadziemnym zbiornikom z paliwem na składostacji zlokalizowanej u zbiegu ulic Wyrkowskiej i Zabagonie. Ochotnicza Straż Pożarna ze Starego Brusa została wezwana do pomocy druhom z Włodawy. Dzięki ofiarności strażaków udało się ugasić ten wielki pożar i nie dopuścić do zapalenia i wybuchu zbiorników paliwowych. Skutki wybuchu zbiorników z paliwem mogły zagrażać mieszkańcom Włodawy.

W latach 70 został zmieniony samochód „Star 21” na nowszy model. Samochód bojowy „Star 26”. Samochód ten miał silnik benzynowy, sześciocylindrowy o mocy 105 KM.

przy starze 21 1.jpg

Wyposażenie pożarnicze to; zbiornik wody stalowy o pojemności 2000 l., zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 200 l., autopompa PO 3 S o wydajności 800 l/min., działko na dachu pojazdu zasilanego przez autopompę, urządzenie szybkiego natarcia, motopompę Polonia PO 3 E oraz komplet węży pożarniczych wraz z osprzętem. Sygnał dźwiękowy, który posiadał ten samochód to syrena zasilana z akumulatora, sygnał słyszalny był na odległość ok. 0,6km.. Z przodu pojazdu zamontowana była lampa tak zwany „szperacz” przydatny do prowadzenia działań w porze nocnej.

W latach 70 powstała żeńska drużyna pożarnicza. Brała udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych.

kobiety.jpg

Skład kobiecej drużyny pożarniczej: od prawej – Janina Szymańska (Armacińska), Sabina Jabłońska (Kucharuk), Halina Śliwa, Krystyna Szelest (Bielecka), śp. Irena Zielonka (Florek), Stanisława Nowosad(Martyniuk), Grażyna Szeląg(Marcinkiewicz)

W roku 1984 powołano do istnienia dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze przy OSP Brus. Były to dziewczęta i chłopcy z miejscowej szkoły podstawowej, która mieściła się w budynku obecnej świetlicy OSP i sąsiednich budynkach naprzeciwko remizy. Dzieciaki chętnie ćwiczyły do zawodów i zdobywały wysokie miejsca w ówczesnym województwie chełmskim. Wyjeżdżały na obóz szkoleniowy nad J.Grabniak celem zdobycia większych umiejętności z dziedziny pożarnictwa i sprawności fizycznej.

W 65 rocznicę powstania OSP a był to rok 1990 zostały zorganizowane pokazy strażackie oraz zawody gminne. W pokazach zaprezentowano działanie straży z okresu powstania, pokazano działanie sikawki ręcznej w akcji gaśniczej.

Pokazy były też okazją do zaprezentowania nowego nabytku w naszej straży. Jednostka nasza została posiadaczem samochodu pożarniczego „Star 244L” nazwano ten pojazd „BAJBUS”jest to samochód wyposażony w silnik wysokoprężny sześciocylindrowy o mocy 150 KM z napędem 4 x 4, szybkość maksymalna 95 km/h. Wyposażenie pożarnicze to; zbiornik stalowy o pojemności 2500 l., zbiornik na środek pianotwórczy wykonany z tworzywa sztucznego, autopompy A 16/8 o wydajności 1600 l/min., działko wodno-pianowe firmy Rosenbauer typ RM-16 zasilane przez autopompę, urządzenie szybkiego natarcia ø 25 o długości węża 30 m.. Samochód ma symbol GBA 2,5/16, posiadamy również lekki samochód gaśniczy GLM 8 Żuk A 06. Na wyposażeniu naszej jednostki obecnie znajdują się: motopompa M 8/8 PO 3 i PO 5 szt.3, motopompa pływająca, pompa szlamowa, piła spalinowa, narzędzie ratownicze „siekierołom”, dwa aparaty tlenowe. Zakupiono również ubrania koszarowe, buty strażackie, hełmy strażackie z przyłbicą, ubranie zimowe, kurtki nieprzemakalne z ociepleniem „sztormiaki” niezbędne do prowadzenia akcji podczas deszczu oraz kamizelki pomarańczowe z napisem –STRAŻ-, wymagane przy prowadzeniu działań ratunkowych na drodze.

W dniu 15 września 1991 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Brusie otrzymała sztandar od społeczności gminy Stary Brus za dotychczasową działalność. Sztandar został poświęcony w miejscowym kościele parafialnym. W uroczystościach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Stary Brus, 7 jednostek OSP z rejonu Włodawa oraz władze województwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmie.

wręczenie sztandaru.jpg

Sztandar jest pieczołowicie przechowywany,(w gablocie przeszklonej w miejscowym Urzędzie Gminy) i prezentowany jest podczas ważnych uroczystości. Sztandar odznaczony został w roku 1991 Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, a w roku 1999 Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa

Prace strażaków z OSP Stary Brus aktywnie uczestniczących w akcjach gaśniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach i pracach społecznych docenił także Komendant Główny PSP.

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z dnia 3-04-1995r. włączył naszą jednostkę z dniem 14-04-1995r. do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W związku z tym przybyło też więcej zadań do wykonywania. Na przełomie lipca i sierpnia w roku 2001 jednostka nasza brała udział w zwalczaniu klęski powodzi na terenie powiatu Opole Lubelskie. Doszło również ratownictwo drogowe. W naszych szeregach mamy 7 strażaków– ratowników, którzy przeszli kurs z zakresu ratownictwa medycznego. Kurs uprawnia strażaka – ratownika do wypełniania zadań w zakresie przedlekarskiej pomocy medycznej.

W roku 1999 z pozyskanych funduszy z zewnątrz poddaliśmy remontowi naszą remizę. Do świetlicy zostało dobudowane ok. 5 m. budynku w ten sposób powiększyła się świetlica, oraz przybyło pomieszczenie na wypożyczalnię naczyń. Dobudowaliśmy wiatrołap przy wejściu do świetlicy. Jedno pomieszczenie przeznaczyliśmy na łazienkę. Wymieniliśmy drzwi w świetlicy, zakupiona została blacha trapezowa na dach i własnymi siłami został on wymieniony z ciężkiego eternitu na lżejszą blachę trapezową. Wymiany wymagały również drzwi do boksów garażowych. Drzwi do garażu, w którym stoi Star zostały zamówione u producenta. Do pozostałych dwóch boksów drzwi wykonaliśmy sami z blachy trapezowej z ociepleniem. Budynek remizy został pomalowany.

W budynku straży mieści się Urząd Pocztowy, który wynajmuje część budynku. Z tego też względu zostało zamontowane w części wschodniej budynku centralne ogrzewanie, które sfinansował najemca. Boks garażowy, w którym znajduje się samochód „Star 244L” jest również ogrzewany i w czasie zimy samochód jest w pełnej gotowości bojowej i w każdej chwili gotowy do wyjazdu.

Wroku 2001 do syreny alarmowej zostało zainstalowane urządzenie do alarmowania drogą radiową tzn. selektywne alarmowanie, załączanie syreny może nastąpić z Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie. Syrena działa również po naciśnięciu przycisku znajdującego się na budynku naszej remizy. Jednak, gdy zauważymy jakiś pożar lub inne zdarzenie losowe, najlepiej zadzwonić pod bezpłatny numer alarmowy PSP i straż nasza zostanie wezwana drogą radiową, jeśli będzie taka potrzeba.

Numer alarmowy Straży Pożarnej - 998 -

Drużyna młodzieżowa znów zaistniała przy naszej straży. Młodzieżówka została wyposażona w ubrania koszarowe. Do zawodów przygotowują się pod opieką Druha Prezesa OSP Romana Kołodzieja, chętnie się szkolą i zdobywają niezłe miejsca na zawodach. Co roku młodych druhów przybywa, po osiągnięciu lat 18 wstępują do OSP poszerzają i odmładzają szeregi OSP. W roku 2008 dzięki staraniom druha Prezesa Ramana oraz obecnego Komendanta Gminnego druha Artura zostały pozyskane środki finansowe z PPWOW programu integracji społecznej na Utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ponieważ w między czasie drużyna się rozpadła. Wcześniej istniejąca drużyna w większości zasiliła nasze szeregi i wstąpiła do OSP.

Wieloletnimi tradycjami OSP Stary Brus stały się: coroczne obchody „Dnia Strażaka”, w dniu patrona strażaków św. Floriana, defilada strażaków na mszę św. do kościoła, eksponowanie sztandaru jednostki z wizerunkiem św. Floriana, wystawianie wart i adoracja przy Grobie Pana Jezusa w czasie trwania Wielkiego Tygodnia oraz udział w uroczystościach kościelnych w miejscowym kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, udział pocztu sztandarowego podczas uroczystości państwowych, strażackich itp.

W roku 2006 jesienią nasza jednostka dostała nowy samochód „GAZ GAZELA” typu furgon. Został on zakupiony w firmie P.U.H. Moto-Truck Leszek Chmiel.Samochód został wciągnięty do pododdziału bojowego jako SLRt. Samochód jest o napędzie 4 x 2 z silnikiem wysokoprężnym z turbo doładowaniem, miejsc siedzących jest 7.Wyposażenie:Zabudowa wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej w formie półek i podestów pokrytych aluminiową blachą z mocowaniami na sprzęt pożarniczy. Znajduję się na nim zbiornik na wodę o pojemności 300l. oraz agregat wysokociśnieniowy AW 40/40 z wężem o długości 60m. Posiadamy również na nim między innymi: Lukasa RSL1, piła do drewna, piła do stali i betonu, zestaw PSP R1 wraz z tlenoterapią oraz deską ortopedyczną, agregat prądotwórczy z najaśnicą i masztem 3 x 500 W. Jest też sporo drobnego sprzętu nie zbędnego do akcji przy wypadkach i innych zdarzeniach.

Co roku jednostka nasza wzbogaca się o nowy sprzęt do prowadzenia akcji ratunkowo-gaśniczych.

Nasza remiza przeszła remont, została ocieplona i położona struktura na elewacji. Został zamówiony napis na elewację, figurę Św. Floriana wykonał Dh.Artur a wzór tej figury pochodzi z Austrii z miejscowości Maria Gugging. Teraz wygląda tak

DSCN4687.jpg

Dołącz do nas
Google+