OSP PODHORCE już od 1911

autoosp.JPGW roku 1911 ksiądz Edward Śliwiński dał propozycję założenia w Podhorcach straży pożarnej. Myśl tę ludność przyjęła z wielkim entuzjazmem. Wieś liczyła wówczas ok. 80 numerów, a Kolonia Podhorce ok. 40 numerów. Pożary wybuchały bardzo często, ponieważ brakowało odpowiedniego zabezpieczenia. Wszystkie budynki mieszkalne i zabudowania gospodarskie były wykonane z drewna, a dachy miały słomiane. Jedyny wyjątek stanowił budynek szkolny też drewniany, ale pokryty blachą. 

Pierwszego maja 1912 roku ksiądz Edward Śliwiński zalegalizował u władz rosyjskich w Urzędzie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim Organizację Obrony Przeciwpożarowej pod patronatem św. Floriana. Patronat w tym przypadku był koniecznością, ponieważ w pewnym sensie zapewniał władze, że organizacja nie będzie miała charakteru politycznego. Na pierwszym zebraniu prezesem organizacji wybrano ks. E. Śliwińskiego, naczelnikiem – Franiciszka Smołę, zastępcą naczelnika – Tomasza Kubasa, a sekretarzem Michała Gajewskiego.  

Na wniosek prezesa złożono po jednym rublu z numeru, a za zebrane pieniądze kupiono dwie sikawki ręczne dwucylindrowe, 30 hełmów, 30 brezentowych mundurów, 30 pasów, 10 toporków, 5 bosaków, 3 beczkowozy dwukołowe, 1 drabinę Szczerbowskiego, 1 przestawną. Zakupiony sprzęt zmagazynowano w stodole na Kolonii Podhorce. Od tego czasu na każdy sygnał trąbki, wypożyczonej z orkiestry stawiali się wszyscy strażacy. Dyżury obowiązywały całą dobę. Trębaczem był Józef Federkiewicz. Rozpiętość wieku członków organizacji była duża od 16-60 lat. Ochotnicza Straż Pożarna pracowała 3 lata. 30 – osobowa grupa mężczyzn dzielnie broniła ludzkiego mienia. 

W pierwszych dniach wojny , w roku 1914 w Tomaszowie Lubelskim wybuch wielki pożar i wtedy podhoreccy strażacy bez chwili wahania stanęli na posterunku i robili wszystko, aby opanować szalejący żywioł. Po pewnym czasie za trud i wielkie poświęcenie w tej akcji otrzymali nagrodę, którą przeznaczyli na zakup nowego sprzętu. 

Z związku z wybuchem II wojny światowej zaszły zmiany, wielu strażaków powołano do wojska, sprzęt ukryto, a działalność Ochotniczej Straży Pożarnej zawieszono. 

W latach 1917-1918 odbywały się manifestacje niepodległościowe, strażacy brali w nich czynny udział. Pierwsza taka manifestacja miała miejsce między Wożuczynem a Rachaniami. 

Przemawiali do zgromadzonych pan Wójcik z Perespy, pan Wojciech Łysiak i inni. Następne dwie manifestacje odbyły się w Gródku i w każdej z nich brali udział strażacy. Rok 1917 upamiętnił się nic tylko manifestacjami przeciwko zaborom, ale też tym, że OSP w Podhorcach otrzymała sztandar.

Rok 1918 zawisł nad ludnością wsi jak czarna chmura.epidemia tyfusu trawiła organizmy ludzkie. Każdego dnia umierało po kilka osób. W tym czasie OSP nie pracowała. Na szczęście jednak ten tragiczny okres minął, a pozostali przy życiu z radością witali tak dawno oczekiwaną niepodległość. Na mapie Europy pojawiła się Polska. 

Michał Gajewski sekretarz OSP Podhorce zostaje wybrany posłem na sejm. W roku 1919 erygowano parafię Podhorce. Do pracy przyszedł ks. Feliks Woźniak. Drugie pokolenie straży wznowiło działalność.

Na zebraniu ogólnym wybrano nowy zarzad. Prezesem został ks. Feliks Woźniak, naczelnikiem-Alfred Derza, z-ca naczelnika Wojciech Łysiak, sekretarzem-Jan Korzeń. Ochotnicza Straż Pożarna pełni dyżury i pracuje społecznie. 

W grudniu 1920 r. Płonie mały drewniany Kościółek. Strażakom udaje się uratować tylko część budowli. W roku 1921 zapada decyzja budowy nowego murowanego Kościoła. Członkowie organizacji strażackiej pracują przy budowie, dostarczają wodę z rzeki.

W latach 1922-1927 wybudowano nad Huczwą w pobliżu Kościoła, dość dużą szopę na sprzęt strażacki z pomieszczeniem na spotkania i ze scena. 

Wtedy to rozkwita życie kulturalne wsi. Pod nadzorem naczelnika miejscowej szkoły, a jednocześnie naczelnika OSP A.Derzy powstaje prężnie działające koło teatralne. Na scenie strażackiej szopy wystawia się „Zemstę”, „Chłopów i artystów”, „Krakowiaków i górali”, „Zaczarowane koło” i „Gwiazdę Syberii.” Zespół gra też w wielu okolicznych miejscowościach zdobywając coraz większą popularność.
W tym tez czasie zachodzą pewne zmiany w zarządzie straży na miejsce ks. F. Woźniaka prezesem zostaje Jan Smoła, a od 1927 r. miejsce poprzedniego naczelnika obejmuje W. Łysiak. Systematycznie, w każdą niedzielę odbywają się ćwiczenia. Strażacy biorą udział we wszystkich zawodach na terenie powiatu i za każdym razem zdobywają pierwsze miejsce.
Nadchodzi rok 1939, wybucha II wojna światowa. Straż jednak działalność nie przerywa, a tylko ją ogranicza, nie może już organizować nocnych dyżurów. Dzięki temu, że okupanci nie likwidują OSP , pod jej skrzydłami mogą ukrywać się organizacje walczące z najeźdźcą.

Po zakończeniu wojny w 1945 r. mieszkańcy całej wsi wspólnie z OSP postanowili sprzedać szopę i wybudować dom ludowy. Za zgromadzone fundusze zakupiono dwa domy drewniane i wybudowano nowy budynek, składający się z czterech pomieszczeń. Największe ze sceną służyło do urządzenia zabaw, wyświetlania filmów itp. Mniejsze przeznaczono na sklep, a dwa następne na pocztę i na salę lekcyjną. Budowę zakończono w roku 1946. W tym też roku odchodzi z zarządu Łysiak Wojciech, po dziewiętnastu latach pełnienia funkcji naczelnika. Odchodzi, ale nie całkowicie, ponieważ nadal interesuję się działalnością OSP.
W roku 1948 zakupiono motopompę M-200 produkcji angielskiej „skamelka”. W uroczystym przekazaniu uczestniczyły drużyna żeńska i męska OSP.

W roku 1950 została oddana do użytku remiza strażacka. Podczas jej budowy wielkim zaangażowaniem wyróżnili się Wojciech Łysiak, Leon Tytuła, Jan Nowak, Stanisław Fedyna, Kaimierz Stępora, Teofil Tytuła i Henryk Rachański.
Z wielkim zadowoleniem strażacy przyjęli wiadomość o tym, że będą mieli do dyspozycji samochód. Było to w roku 1955. Z inicjatywy naczelnika Władysława Bednarza został zakupiony w Warszawie skasowany samochód Ford -Forguson a następnie zamieniony na samochód marki Reno w Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. Pierwszym kierowcą tego pojazdu był Antoni Bednarz.

Na szczególną uwagę zasługujeto, że był to pierwszy samochód w OSP na terenie powiatusłużył do roku 1963.
Wroku1958na zebraniu OSP, na wniosek Antoniego Nowosada przewodniczącego komisji rewizyjnej, powzięto decyzję budowy nowego domu ludowego. Na tym też zebraniu wybrano komitet budowy.
Niezwłocznie przystąpiono do budowy. Ze względu na to, że w tym czasie nie można było kupić materiałów budowlanych robiono cegłę cementówkę, a piasek wożono samochodem z Pawłówki.
Wszystkie prace nadzorował Antoni Bednarz – naczelnik straży i jednocześnie przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Podhorcach. Okres budowy trwał 4 lat.
W roku 1962 dom oddano do użytku. W roku 1963 OSP w Podhorcach otrzymuje z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej samochód „Star”. Uroczystego przekazania dokonuje komendant Powiatowej Straży Pożarnej Edward Kierepka, a wprowadzenia do garażu kierowca Antoni Bednarz. W tym też roku Alfred Czok zostaje członkiem Komisji Rewizyjnej. W roku 1968 8 lutego na walnym zebraniu zostaje wybrany nowy Zarząd jednostki w składzie :
• prezes – Skoczylas Marian,
• I wiceprezes (naczelnik) – Czok Alfred,
• II wiceprezes – Osiak Stanisław,
• skarbnik – Tytuła Teofil,
• sekretarz – Mierzwa Stanisław,
• gospodarz – Stępora Kazimierz,
• przedstawiciel GRN – Zwolakiewicz Bolesław.
Skład Komisji Rewizyjnej:
• przewodniczący – Fedyna Stanisław,
• członek – Bednarz Antoni,
• członek – Kamiński Roman.
Na zebraniu poruszano sprawy dotyczące ulicznego światła, pożaru w Majdanie Górnym i Typinie, odnowienie domu strażackiego, zakupu aparatu filmowego. Druh Bednarz wysunął wniosek o nagrodę pieniężną za dobrą pracę w wysokości 1000 zł. dla prezesa i naczelnika. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. W dniu 15 grudnia 1969 r. na zebraniu sprawozdawczym poruszanosprawy rozliczania środków finansowych,W roku 1969 na wniosek naczelnika – Alfreda Czoka zostaje zorganizowana orkiestra strażacka. Grają : Tadeusz Ćwik, Roman Kusy, Janusz Czok, Stanisław Walicki, Czesław Łój.

W dniu 29 grudnia 1971 r. został wybrany nowy Zarząd jednostki OSP Podhorce i przedstawiał się następująco:
• prezes – Osiak Stanisław,
• I wiceprezes (naczelnik) – Bednarz Antoni,
• II wiceprezes – Kusy Henryk,
• skarbnik – Tytuła Teofil,
• sekretarz – Mierzwa Stanisław,
• gospodarz – Ćwik Tadeusz,
• przedstawiciel GRN – Leńczuk Wiesław.
Komisja Rewizyjna w składzie:
• przewodniczący – Fedyna Stanisław,
• członek – Leńczuk Wiesław,
• członek – Tytuła Marian

W roku 1975 funkcję naczelnika powierzono Stanisławowi Osiakowi, a prezesa Antoniemu Bednarzowi.
22 lipca 1977 roku nastąpiło oddanie wiejskiego Domu Kultury, wybudowanego w czynie społecznym przez członków OSP i miejscową ludność. W uroczystości z tym związanej uczestniczyli: wojewoda – Stanisław Juraszek, płk. Mieczysław Skiba, komendant Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej , sekretarz – KG PZPR – Marian Kuzdra, naczelnik Urzędu Gminy – Karol Łypka, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej- Edward Kierepka.
W czasie uroczystości odznaczeni zostali:
• Antoni Bednarz – Złoty Krzyż Zasługi,
• Tadeusz Ćwik – Srebrny Krzyż Zasługi.
Inni członkami OSP zostali odznaczeni Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami. W roku 1987 prezesem zostaje Alfred Czok, a funkcję naczelnika pełnią: Roman Koza – rok 1987, Mieczysław Dołęga – rok 1992.
W 1990 roku naczelnikiem zostaje druh Czesław Iwanicki. W 1996 roku Zarząd OSP Podhorce organizuje Jubileusz 85- lecia jednostki. W uroczystościach udział biorą władze Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP oraz władze samorządowe województwa na czele z wojewodą zamojskim Januszem Różyckim. Druhowie Osp Podhorce zostają odznaczeni Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami. Omawiany okres jest dobrym okresem dla jednostkiOSP Podhorce, która liczy 22 członków. Druhowie chętnie biorą udział w ćwiczeniach i szkoleniach przeciwpożarowych podnosząc swoją sprawność i wiedzę, co owocuje częstym zajmowaniem pierwszych miejsc w zawodach sportowo-pożarniczych. Dysponując odpowiednim sprzętem, oraz wyszkoleniem biorą czynny udział w akcjach gaśniczych na terenie gminy Tomaszów Lub. jak również gmin ościennych. Efektem tego jest wcielenie jednostki OSP Podhorce w lipcu 1997 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W 2001 roku z funkcji Prezesa rezygnuje z powodu na wiek i stan zdrowia dh Alfred Czok. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze wybiera nowy Zarząd, w którym to funkcję prezesa powierza dh Adamowi Korzeń, naczelnikiem zostaje ponownie dh Czesław Iwanicki.
W maju 2003 Nadzwyczajne Walne zebranie odwołuje dh Czesława Iwanickiego funkcji naczelnika i jednocześnie powołuje na tą funkcję dh Jacka Kamińskiego. Nadzwyczajne walne zebranie przyjmuje jeszcze dwie uchwały, o organizacji Jubileuszu 90 – lecia OSP, oraz utworzeniu Kobiecej Drużyny Pożarniczej przy OSP Podhorce. Obie te uchwały walne zebranie zleca wykonanie Zarządowi. Na najbliższym posiedzeniu Zarząd przyjmuje w poczet członków OSP 10 pań i ustala na dzień 15.06.2003 obchody Jubileuszu 90 –lecia OSP Podhorce. W obchodach udział biorą władze Straży Pożarnej naszego powiatu, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP dh Kazimierz Organista oraz Komendant Powiatowy mł. bryg. Stanisław Kielech, władze samorządowepowiatu tomaszowskiego reprezentują; starosta Edward Żuk i v-ce starosta Karol Łypka. Druhowie OSP Podhorce z tej okazji otrzymują odznaczenia związkowe za zasługi dla pożarnictwa.
W 2005 roku Honorowy Prezes OSP Podhorce dh Alfred Czok obchodzi 50 – lecie członkostwa w OSP.W okresie tym pełnił wiele funkcji między innymi: przewodniczący Komisji Rewizyjnej, naczelnika, jak również prezesa Osp Podhorce. Za swoją długoletnią działalność dla jednostki dh Alfred Czok na wniosek Zarządu OSP Podhorce zostaje odznaczony w czerwcu tego roku Złotym Znakiem Związku.
Druhny OSP Podhorce biorą czynny udziałw życiu jednostki pod okiem naczelnika dh Jacka Kamińskiego podnoszą sprawność i wiedzę pożarniczą. Biorą udział w akcjach gaśniczo – ratowniczych.
W powiatowych zawodach pożarniczo- sportowych w Wożuczynie odbytych lipcu 2005 roku zajmuje I miejsce wśród Kobiecych Drużyn Pożarniczych. Sukces ten dopinguje druhny do jeszcze bardziej wydajnej pracy a efektem tego jest zdobycie pierwszego miejsca wśród Kobiecych Drużyn Pożarniczych jednostek OSP na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych odbytych we wrześniu 2006 roku w Kocku. Drużyna występuje w składzie:

Teresa Tytuła, Joanna Tytuła, Agnieszka Gnap, Wioleta Malinowska, Justyna Nowosielecka, Anna Dubiel, Anna Borowicz, Agnieszka Depka, Marta Cisek. W zawodach tych zajmują I miejsce i stają się reprezentantkami województwa do XII Krajowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym, które odbywają się na przełomie sierpnia i września 2007 r. Na 17 drużyn kobiecych zajmują 13 miejsce.

W roku 2009 wygrywają Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP w Cukrowni Wożuczyn co umożliwia im start z najlepszymi Kobiecymi Drużynami województwa lubelskiego w Wojewódzkich Zwodach Sportowo Pożarniczych OSP. Kobieca Drużyna Pożarnicza startuje w składzie: Anna Borowicz, Agata Cisek, Agnieszka Depka, Magdalena Tytuła, Monika Dubiel, Monika Kamińska, Marta Cisek, Agata Kusiak, Anna Joniec , Janusz Joniec.

W 2009 roku podzczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w Jarczowie Złotym Znakiem Związku odznaczony zostaje Druh Adam Iwanicki. Zasłużony wieloteni działacz OSP Podhorce który wstąpił do jednostki w 1963 r. Najdłużej w historii Podhoreckiej straży, bo od 1967 do 2008 kierowca wozu bojowego. Od 1969 r. w Zarządzie pełnił funkcję naczelnika - gospodarza oraz zastepcy naczelnika. Za swoją sumienną i wzorową slużbę wielokrotnie wcześniej odznaczany. W 1977 r. Brązowym Medalem, w 1981 r. Srebrnym Medalem, w 1996 Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.
17 lipca 2011 roku to czas obchodów Jubileuszu 100 – lecia OSP Podhorce. W czasie święta jednostka odznaczona zostaje Złotym Znakiem Związku za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Poświęcony zostaje również nowy samochód bojowy Mercedes Atego. W obchodach uczestniczą zaproszeni goście: Wicestarosta – Jan Fila, Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. bryg. Stanisław Kielech, Prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Dh. Kazimierz Organista, Prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tomaszowie Lub. Dh. Antoni Wawryca, Przewodniczący Rady Gminy Tomaszów Lub. – Ryszard Wawrzusiszyn, Ks. Proboszcz parafii Podhorce – Adam Herda, Ks. Maxim, Komendant Gminny OSP RP w Tomaszowie Lub. – Dh. Adam Kłak, były Prezes OSP Podhorce obecnie Radny Gminy Tomaszów Lub. – Adam Korzeń, Dyrektora zespołu Szkół Publicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach – Stanisława Malinowska, Sołtys wsi Podhorce – Leszek Malinowski, oraz mieszkańcy wsi Podhorce.

Podczas uroczystości Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali Druhowie: Dołęga Mieczysław, Marek Kurzępa, Radosław Łój, Krzysztof Tytuła.

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali Druhowie: Ryszard Czapla, Andrzej Czok, Grzegorz Łój, Mariusz Sochan, Marian Skoczylas, Waldemar Skoczylas.

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali Druhowie: Adam Korzeń, Wioleta Malinowska, Joanna Niedużak, Krzysztof Słonopas, Tomasz Sochan, Teresa Tytuła.

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali Druhowie: Agata Cisek, Agnieszka Gnap, Justyna Nowosielecka, Agnieszka Depka, Marta Cisek, Anna Borowicz, Monika Kamińska, Marta Chachaj, Magdalena Tytuła, Agata Kusiak, Anna Joniec, Monika Dubiel, Monika Wójcik, Anna Malinowska, Anna Dubiel, Błajda Łukasz, Andrzej Korzeń, Krzysztof Słonopas, Sylwester Skoczylas, Daniel Krystek, Adam Ćwik, Adam, Adam Kurzępa, Paweł Kusiak, Kamil Kusy, Jacek Depka.

Odznaką Za Wysługę Lat odznaczeni zostali Druhowie : Adam Iwanicki – 45 lat, Leszek Łój – 35 lat, Krzysztof Tytuła -35 lat, Zdzisław Gnap – 30 lat, Adam Korzeń -30 lat, Jacek Kamiński – 20 lat, Grzegorz Łój – 20 lat, Czesław Iwanicki – 20 lat.

Odznaką Za Wysługę Lat dziesięciu otrzymali Druhowie: Adam Ćwik, Krzysztof Słonopas, Andrzej Korzeń, Tomasz Sochan, Joanna Niedużak, Teresa Tytuła, Anna Malinowska, Adam Kurzępa, Mariusz Pitura.

Odznaką Za Wysługę Lat pięciu otrzymali Druhowie: Agnieszka Depka, Monika Wójcik, Andrzej Romaszko, Kamil Kusy, Marta Chachaj, Agata Kusiak, Monika Dubiel, Marta Cisek, Anna Borowicz, Magdalena Tytuła, Monika Kamińska, Anna Joniec, Łukasz Błajda, Jacek Depka, Paweł Kusia, Janusz Joniec, Agnieszka Gnap.

Dołącz do nas
Google+