Historia naszej Ochotniczej Straży Pożarnej

W 1907r w Opolu Lubelskim pow. Nowa Aleksandria (obecnie Puławy) w domu felczera Władysława Mastalerza, na wniosek barona Buzwechdena, założono Obywatelską Straż Ogniową z siedziba w małym drewnianym budynku przy zabudowaniach parafialnych. Pierwsi druhowie byli zespołem ludzi, którzy w sposób utajniony pragnęli stworzyć organizacje zrzeszającą Polaków na tej ziemi. Po niedługim czasie , bo już w 1913 w ramach działalności Obywatelskiej Straży Ogniowej powstaje orkiestra dęta (ukaz carski w 300 panowania Romanowów) pod kierownictwem artystycznym kapelmistrza Wincentego Juścińskiego. Orkiestra posiadała własne instrumenty muzyczne i udzielała się we wszystkich imprezach okolicznościowych. Członkowie orkiestry nie tylko muzykowali ale terż brali czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W roku 1918 (czas odzyskania niepodległości) wstępuje duch odnowy narodowej. W tym to czasie zamieniono kolor umundurowania z beżowego na granatowy oraz przyjęto symbole i oznaczenia nowo odrodzonej ojczyzny. Pierwszym powojennym kapelmistrzem zostaje mjr Józef Gierczak, a potem kolejno Bogumił Ciupiński, Roman Kurzępa, Apoloniusz Włodarczyk i Andrzej Gościło. Z chwilą powstania Państwowej Straży Pożarnej całą swoją uwagę skupiliśmy na działalności kulturalnej. Jesteśmy jedyną orkiestrą w powiecie opolskim. Pragniemy kontynuować naszą działalność, aby nadal cieszyła społeczeństwo żywą muzyką, o której dziś nie łatwo. Przez adaptacje utworów muzyki poważnej (dawnej i współczesnej) o dużych wartościach muzycznych, staramy się o uatrakcyjnienie repertuaru i masowe propagowanie kultury muzycznej. Orkiestra nasza uświetniała wszystkie ważniejsze imprezy o charakterze narodowo-patriotycznym, kościelnym i kulturalnym.

W uznaniu zasług za całokształt pracy OSP w Opolu Lubelskim odznaczona została: Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa , Medalem im Bolesława Chomicza oraz odznaką „Zasłużony dla miasta i gminy Opole Lubelskie”.

Dołącz do nas
Google+