OSP Wojciechów

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

Jak co roku w Tłusty Czwartek odbędzie się walne zebranie OSP Wojciechów. W tym roku po dwóch latach działania zarządu OSP wybranego w trybie nadzwyczajnym sprawozdanie będzie miało charakter sprawozdawczo - wyborczy.

W wyniku wyborów przeprowadzonych w 2014 roku dokonano wyboru nowego zarządu naszej OSP. Na czele stanął dh Stanisław Kamela, a zdecydowaną większość zarządu oraz częściowo komisji rewizyjnej stanowią byli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Druhowie ci stanowią też podstawę zespołu ratowników w naszej jednostce.

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze rozpocznie się o godzinie 17:00 w dniu 4 lutego 2016 r. (Tłusty Czwartek!)mw remizie naszej jednostki. Przypominamy, że w zebraniu uczestniczymy w mundurach strażackich. 

Dołącz do nas
Google+