Z kroniki OSP Sokołówka

"Jednostka OSP w Sokołówce założona została podczas Walnego zgromadzenia, które odbyto 16 listopada 1924 roku (...).

Przewodniczącym zebrania wybrano Franciszka Pilipa, asesorami: Kazimierza Oleszka, Wawrzyńca Małyszka, Andrzeja Futymę, Szczepana Chołotę, a sekretarzem Hilarego Malczewskiego, ówczesnego nauczyciela.

Na zebraniu jednomyślnie wybrano Zarząd OSP w składzie:
Prezes - Franciszek Pilip z Sokołówki
Wiceprezes - Ludwik Socha z Rzeczyc
Skarbnik - Kazimierz Oleszek z Sokołówki
Sekretarz - Hilary Malczewski, nauczyciel z Sokołówki
Naczelnik - Michał Chołota z Sokołówki
Z-ca Naczelnika - Franciszek Chołota z Sokołówki
Gospodarz - Wawrzyniec Małyszek z Sokołówki
W skład komisji rewizyjnej weszli:
Andrzej Futyma z Sokołówki
Walenty Saj z Kątów
Jan Mazurek z Rzeczyc
Zarząd rozpoczął gromadzić podręczny sprzęt gaśniczy oraz zbierać fundusze na zakup sikawki, pod którą wóz wykonano we własnym zakresie. Jednocześnie myślano już o budowie remizy i założeniu orkiestry.

Na zebraniu 6 stycznia 1927 wybrano nowy zarząd w skład którego weszli:

Prezes - Ludwik Socha
Wiceprezes - Wawrzyniec Małyszek
Sekretarz - Stanisław Kapica
Naczelnik - Michał Chołota
Z-ca Naczelnika - Jan Odrzywolski
Gospodarz - Michał Duma
W komisji rewizyjnej pracowali:
Michał Sirko
Adam Dąbrowiecki
Kazimierz Futyma

Zarząd ten zakupił od Stanisława Adamka 43 pręty gruntu za 200zł, na którym w 1928 roku wybudowano remizę. Mając własny lokal strażacy zaczęli organizować życie kuluralne: zabawy taneczne, przedstawienia, loterie fantowe. Z pieniędzy uzyskanych dzięki organizacji imprez uzupełnianio sprzęt pożarniczy i umundurowanie

W roku 1939 zmiany zarządu dotyczyły tylko niektórych funkcji:
Prezes - Michał Cahołota
Naczelnik - Jan Miksza
Z-ca Naczelnika - Jan Odrzywolski

Wybuch wojny ograniczył działalność jednostki, jednak po zakończeniu wojny powrócono do działalności.

W 1950 roku powołano nowy zarząd w składzie:
Prezes - Jan Socha
Naczelnik - Jan Odrzywoslki
Sekretarz - Jan Chołota

Zarząd ten zgromadził środki na uszycie nowych mundurów, czapek dla jednostki

Wybory przeprowadzone 27 lutego 1957 roku doprowadziły do całkowitej zmiany zarządu. W skład tego zarządu weszli:
Prezes - Karol Stańczyk
Naczelnik - Tadeusz Chołota
Z-ca Naczelnika - Leon Chołota
Sekretarz - Marian Tarka
Skarbnik - Jan Małyszek

W czasie działania tego zarządu jednostka wzbogaciła się o motopompę, 50% jej wartości (czyli 10,000zł) wpłacił zarząd do Komendy Straży Pożarnej w Biłgoraju. Jednostka otrzymała w tym czasie również syrenę ręczną.

skanuj0014c.jpg

Pierwsza motopompa - obsługujący Tadeusz Serocki

W1961 roku zmienił się naczelnik - nowym został Władysław Duma. W tym też roku Budynek został podwyższony, wyposażony w salę widowiskowo-taneczną. Ponadto dobudowany został garaż na sprzęt pożarniczy. Jednostce przydzielono syrenę elektryczną Pieniądze na te prace członkowie OSP wypracowali sami, sprzedany został na ten cel mało używany wóz służący do przewozu sikawki.

1 marca 1964 roku dokonano zmian w zarządzie:
Prezes - Władysław Duma
Naczelnik - Marian Tarka
Z-ca Naczelnika - Mieczysław Małek
Skarbnik - Wiktor Oleszek
Sekretarz - Jan Małyszek
Gospodarz - Tadeusz Sirko


W następnych latach przystąpiono do szkolenia strażaków, co przyniosło dobre efekty na zawodach gminnych i powiatowych.

skanuj5c.jpg

Za nagrody otrzymane na zawodach jednosta wyposażona została w sprzęt bojowy jak: toporki, hełmy oraz ubrania do ćwiczeń, natomiast w roku 1977 ubrania wyjściowe (mundury i czapki)
W roku 1974 Tadeusz Serocki założył orkiestrę dętą. Część sprzętu zakupiono ze środków własnych jednostki, część z przydziału Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej. Na zakup instrumentów jednostka otrzymała również dotację z Komendy Rejonowej w Biłgoraju w wys 10.000zł. Orkiestra brała udział w wielu imprezach państwowych, gminnych czy kościelnych."

 skanuj13.jpg

Dołącz do nas
Google+