OSP Frampol
Dzień Strażaka 2014

Dzień Strażaka 2014

W niedzielę 11 maja w Radzięcinie odbyły się uroczystości jubileuszowe 90-lecia jednostek OSP Radzięcin, Sokołówka i Wola Radzięcka, połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. W święcie uczestniczyli druhowie strażacy z całej Gminy Frampol, mieszkańcy, oraz liczni zaproszeni goście na czele z posłem do Parlamentu Europejskiego Arkadiuszem Bratkowskim. Głównym organizatorem uroczystości był Burmistrz Frampola, Prezes ZG Zw. OSP RP Tadeusz Niedźwiecki, oraz jednostka OSP Radzięcin z prezesem Maciejem Małki

Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o godzinie 11.30 od zbiórki Jednostek OSP i pocztów sztandarowych. Następnie, przy dźwiękach orkiestry dętej, pododdziały strażaków przemaszerowały pod dowództwem Komendanta Gminnego Zw. OSP Zenona Odrzywolskiego do kościoła p.w. św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie. Została tam odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich strażaków, celebrowana przez Ks. proboszcza dr Krzysztofa Kłosa. Po liturgii na placu przed kościołem odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia medali i odznaczeń, rozpoczęta od meldunku Komendanta Gminnego Zw. OSP do Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP i uroczystego podniesienia flagi oraz odegrania hymnu państwowego.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Frampol Kazimierz Oszust, a otwarcia obchodów jubileuszowych dokonał Burmistrz Frampola, Prezes ZG Zw. OSP RP Tadeusz Niedźwiecki: - Już od czterech pokoleń druhowie z miejscowości Radzięcin, Sokołówka i Wola Radzięcka niosą pomoc innym ludziom. Ale Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko działalność ratownicza. Strażacy na stałe wpisali się w życie mieszkańców, dzięki swojemu zaangażowaniu w życie społeczne - jako animatorzy kultury i oświaty. W każdej inicjatywie na terenie swojej miejscowości straż pożarna bierze udział. Pragnę wam za to wszystko podziękować i życzyć wiele satysfakcji z działalności. Życzę wam, waszym żonom i rodzinom wszelkiej pomyślności i wyrozumiałości, gdyż często działalność strażacka odbywa się kosztem życia rodzinnego - powiedział Burmistrz Tadeusz Niedźwiecki i powitał przybyłych gości. W uroczystościach uczestniczyli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Bratkowski, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Jan Kowalik, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Artur Habza, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Skura, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju st. bryg. Krzysztof Michoński, Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mł. bryg. Michał Badach, Radni Rady Powiatu Biłgorajskiego Krzysztof Doliński i Ryszard Papierz, Proboszcz Parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza ks. dr Krzysztof Kłos, Przewodniczący Rady Miejskiej we Frampolu Jerzy Marczak i radni Rady Miejskiej, Sekretarz Gminy Frampol Józef Rudy, Komendant Gminny Związku OSP w Turobinie Józef Snopek, dyrektorzy placówek szkolnych z terenu gminy. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta M-GOK i OSP Radzięcin z kapelmistrzem Bolesławem Korgulem.
Na początku uroczystości zostały przybliżone zebranym rysy historyczne jednostek obchodzących jubileusz, następnie przystąpiono do dekorowania druhów strażaków. Aktu dekoracji dokonali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP St. bryg. w st. spocz. Mieczysław Skura, Komendant PSP st. bryg. Krzysztof Michoński i Prezes ZG OSP Tadeusz Niedźwiecki. Złoty Medal za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej otrzymały jednostki OSP w Radzięcinie, Sokołówce i Woli Radzieckiej.
Złotym Znakiem Związku odznaczony został druh Jan Michał Kapica z OSP Radzięcin. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został druh Edward Badach z OSP Radzięcin.
Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został druh Henryk Korgul z OSP Radzięcin. Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:
1. Radosław Chmiel - OSP Radzięcin
2. Henryk Sobstyl - OSP Pulczynów
3. Henryk Grzywna - OSP Pulczynów
4. Stanisław Pecka - OSP Wola Kątecka

Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:
1. Michał Chmiel - OSP Radzięcin
2. Maciej Małek - OSP Radzięcin
3. Sylwiusz Chmiel - OSP Radzięcin
4. Tomasz Korgul - OSP Radzięcin
5. Zbigniew Spólnik - OSP Radzięcin
6. Bartosz Małek - OSP Radzięcin
7. Marek Habza - OSP Radzięcin
8. Paweł Odrzywolski - OSP Radzięcin
9. Jarosław Szkołut - OSP Radzięcin
10. Krzysztof Małyszek - OSP Radzięcin
11. Paweł Markowicz - OSP Sokołówka
12. Adam Bielecki - OSP Pulczynów
13. Piotr Bryła - OSP Pulczynów
Ponadto 16 druhów strażaków otrzymało odznakę „Strażak Wzorowy" za zasługi dla pożarnictwa, a 53 druhów strażaków zostało uhonorowanych odznaką „Za wysługę lat" za zasługi dla pożarnictwa.
Po uroczystym wręczeniu medali i odznaczeń odczytane zostały listy gratulacyjne skierowane do Prezesa Zarządu Gminnego Zw. OSP RP, Burmistrza Frampola i do strażaków obchodzących 90 lecie swojej działalności przez Prezesa Zarządu Głównego Zw. OSP RP druha Waldemara Pawlaka i Prezesa Oddziału Wojewódzkiego druha Mariana Starownika oraz Poseł na Sejm RP Genowefy Tokarskiej. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Poseł do PE Arkadiusz Bratkowski, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski i Dyrektor Artur Habza w imieniu własnym i Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana. Wszyscy gratulowali strażakom wieloletniej służby i podkreślali ich wkład nie tylko w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, ale także w życie społeczno-kulturalne swoich miejscowości i Gminy Frampol. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Burmistrz Frampola, Prezes ZG Zw. OSP RP Tadeusz Niedźwiecki, podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie uroczystości, oraz zaproszonym gościom i mieszkańcom za udział.

Dołącz do nas
Google+