OSP Frampol
Zebranie Sprawozdawcze OSP Frampol za 2016 rok

Zebranie Sprawozdawcze OSP Frampol za 2016 rok

Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej we Frampolu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 18.02.2017.

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej we Frampolu za okres od 01 Stycznia 2016 do 31 Grudnia 2016, które odbyło się 18 Lutego 2017 roku.


Walne zebranie sprawozdawcze naszej organizacji zostało zwołane celem oceny i podsumowania działalności pracy Zarządu jak i całej jednostki.
Zadaniem zarządu było rzetelne realizowanie zadań uchwalonych na ostatnim zebraniu w ramach rocznego planu pracy oraz realizowanie uchwał zarządu.
Działalność ta polega na ratowaniu życia i mienia ludzkiego, likwidacji wszelkich zagrożeń, a także usuwaniu skutków tych zagrożeń.
Chciałbym przypomnieć skład zarządu naszej jednostki:
1.Prezes Druh Odrzywolski Zenon
2. Naczelnik Druh Filipowicz Paweł
3. Z-ca Naczelnika Druh Małyszek Krzysztof
4. Sekretarz Druh Jasiński Michał
5.Skarbnik Druh Łoziński Jerzy
6. Gospodarz Druh Karczmarzyk Mateusz

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący Druh Krawczykiewicz Krzysztof
Członek Druh Furmanek Kamil
Członek Druh Polak Piotr

 

Dziękuje wszystkim za wspieranie naszej działalności statutowej w 2016 roku i liczę na współprace w obecnym.

Z poważaniem:

Filipowicz Paweł Naczelnik OSP Frampol

Dołącz do nas
Google+