OSP Frampol
Zebranie sprawozdawczo wyborcze za rok 2015

Zebranie sprawozdawczo wyborcze za rok 2015

5.03.2016 roku o godzinie 17:30 odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze za rok 2015.

Na dzień zebrania nasza jednostka liczy 35 strażaków w tym 5 honorowych wspierających naszą jednostkę. W 2015 roku po raz czwarty odbyły się zawody piłki halowej jednostek KSRG powiatu biłgorajskiego o puchar Prezesa Zarządu Powiatowego Związdku OSP RP w Biłgoraju. W 2015 roku braliśmy udział w 29 zdarzeniach na terenie naszej gminy i powiatu. Najbardziej aktywnym strażakiem okazał się druh Maciejewski Adam nie licząc kierowcy a jednocześnie konserwatora sprzętu druha Grzegorza Swatowskiego. Wyróżnieni zostali także Małyszek Krzysztof, Furmanek Kamil, Jasiński Michał, Polak Piotr oraz Oszust Maciej. Sprawozdanie z działalności jednostki przeczytał dowódca zastępu druh Filipowicz Paweł. Sprawozdanie naczelnika  odczytał Z-ca naczelnika druh Siemczyk Paweł oraz podziękował w imieniu zarządu za 5 lat współprarcy. Po odczutaniu wszystkich sprawozdań wybraliśmy nowy zarząd oraz komisje rewizyjną jednostki w składzie:

SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes: Zenon Odrzywolski

Naczelnik: Filipowicz Paweł

Z-ca Naczelnika Małyszek Krzysztof

Skarbnik: Łoziński Jerzy

Sekretarz: Jasiński Michał

Gospodarz: Karczmarzyk Mateusz

KOMISJA REWIZYJNA W SKŁADZIE:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Krawczykiewicz Krzysztof

Członek Komisji Rewizyjnej: Furmanek Kamil

Członek Komisji Rewizyjnej: Polak Piotr

W zebraniu uczestniczył Za-ca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju: st. bryg. mgr inż. Sławomir Zygmunt, prezes zarządu powiatowego ZOSP st.bryg. w stanie spoczynku Mieczysław Skura, burmistrz miasta Frampol Tadeusz Niedźwiecki, przewodniczący rady miasta Wojciech Kowalik, przewodniczący zagospodarowania wspólnoty gruntowej Józef Kubina, kierownik projetku "Farma Wiatrowa we Frampolu" Katarzyna Olewińska oraz druhowie naszej jednostki. Na zebraniu podziękowaliśmy wszystkim wspierającym naszą jednostkę. Liczymy na równie owącną współpracę w 2016 roku.

Dołącz do nas
Google+