OSP Frampol
Przedstawiciele naszej jednostki w Warszawie.

Przedstawiciele naszej jednostki w Warszawie.

100. rocznica powstania Związku Floriańskiego.

Na uroczystość z okazji 100. rocznicy powstania Związku Floriańskiego, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie, na zaproszenie prezesa Waldemara Pawlaka przybyło ponad 300 strażaków ochotników z najstarszych OSP w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele najstarszych ochotniczych straży pożarnych powołanych do działania przed 1900 rokiem na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborami pruskim i austriackim oraz straże z terenu Królestwa Polskiego - założycielki Związku Floriańskiego. Strażaków oraz gości powitał gospodarz spotkania prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak.
W spotkaniu uczestniczyli także m.in. członkowie Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Zebrani wysłuchali referatów na temat historii ruchu pożarniczego oraz powołania Związku Floriańskiego, które wygłosili członkowie Komisji Historycznej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dołącz do nas
Google+