Trudne początki

Ochotniczą Straż Pożarną w Piszczacu powołano w 1921 roku. Powodem była świadomość zagrożenia pożarowego jakie stwarzała zwarta, drewniana zabudowa kryta słomianą strzechą, oraz inne zgrożenia pożarowe. Założycielami OSP w Piszczacu byli:

Bebczuk Jan

Chalecki Leon

Kozłowski Wacław

Kuśmierczak Witold

Naumczyk Stanisław

Taranowicz Czesław

Kaliszuk Stanisław

W początkach swej działalności OSP nie posiadała żadnego sprzętu, lecz już po roku dysponowała budynkiem-szopą, wozem rekwizytowym, dwiema sikawkami ręcznymi i 5 ciężkimi bosakami. Ze składek i zbiórek zakupiono hełmy, topory, pasy strażackie i beczkowóz. Systematyczne szkolenie dało dobre rezultaty. Jednostka uzyskała wysoką sprawność i gotowość bojową. Równocześnie na rynku w Piszczacu wybudowano remizę z prawdziwego zdarzenia (spłonęła w 1935 roku). Sztandar jednostki został ufundowany przez społeczeństwo i wręczony w 1930 roku jako wyraz uznania dla działalności jednostki.

Dołącz do nas
Google+