Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeżdzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe powstała wiosną 1915 roku z inicjatywy Edwarda Treutza.

Pierwsze wybory do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej odbyły się 11 lipca 1915 roku. Na stanowisko Prezesa Zarządu OSP został wybrany ks. Jan Lebioda, który funkcję tę
przyjął od 16 lipca tegoż roku, natomiast naczelnikiem OSP został wspomniany już wcześniej Edward Treutz. W taki oto sposób rozpoczęła swą działalność Ochotnicza Straż
Pożarna w Ujeździe. Jesienią tego samego roku tj. 22 listopada 1915 roku naszej jednostce nadano pierwszy sztandar ufundowany przez Kamilę i Czesława Olszowskich.
W ciągu kolejnych lat funkcje prezesów pełnili:
Czesław Olszowski - 13.02.1916 – 1917
Bolesław Malcz - 09.12.1917 –1925
Tomasz Jagieło - 20.04.1925 – 1927
Ks. Leon Mickiewicz - 03.02.1927 – 1928
Adam Szymański - 23.03.1928 – 1930
Tomasz Jagiełło - 06.04.1930 – 1934
Karol Stachecki - 15.04.1934 – 1935
Ludwik Reszka - 04.11.1935 – 1938
Antoni Ludwisiak - 10.07.1938 – 1939
Ks. Stanisłw Szubiński - 18.05.1939 – 1945
Wacław Jagiełło - 13.05.1945 – 1975
Henryk Kurowski - 06.03.1975 – 1981
Józef Batorski - 05.04.1981 – 1987
Franciszek Stroiński - 25.02.1987 – 1989
Józef Batorski - 05.03.1989 – 1992
Krzysztof Mazurek - 1992 – do chwili obecnej

W tym samym okresie funkcje Naczelników OSP pełnili kolejno: Stanisław Skórski - 09.05.1921 – 1921
Hubert Brzozowski - 12.06.1921 – 1922
hrabia Jan Krystian Ostrowski - 29.01.1922 – 1922
Antoni Nawrot - 10.11.1922 – 1924
Józef Zdunkiewicz - 09.03.1924 – 1925
Stefan Rudzki - 20.04.1925 – 1928
Bolesław Jagiełło - 07.10.1928 – 1935
Antoni Ludwiczak - 04.11.1935 – 1937
Wacław Jagiełło - 09.05.1937 – 1938
Bolesław Jagiełło - 14.05.1938 – 1945
Tadeusz Smulski - 13.05.1945 – 1949
Mieczysław Ludwisziak - 10.04.1949 – 1979
Stanisław Batorski - 06.03.1975 – 1981
Stanisław Reszka - 1981 do chwili obecnej

Od początku swego istnienia OSP wyposażona była w sprzęt pożarniczy, który z upływem lat był coraz bardziej ulepszony i unowocześniony. 19 lutego 1942 roku jednostka nasz otrzymała motopompę przenośną i syrenę alarmującą, a w lipcu tego samego roku został zakupiony pierwszy samochód strażacki beczkowóz marki „Ford”. Drugi samochód marki „Opel” i drugą motopompę zakupiono w 1951 roku, a rok później dużą syrenę dachową. W 1953 roku wymieniono jedną z motopomp na nową, a w 1954 roku z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej sprzęt i samochód bojowy marki „Star 20”. W roku 1958 zakupiono i zainstalowano w garażu hydrofor z pompą wodną.
Od dnia założenia straży planowano budowę remizy strażackiej, którą oddano do użytku latem 1926 roku. W 1945 roku zakupiono budynek, który został adaptowany na remizę strażacką. W budynku tym straż prowadzi swoją działalność do dnia dzisiejszego.
Opisując początki działalności naszej jednostki należy pamiętać o istnieniu żeńskiego oddziału samarytanek, który był założony 22.10.1932 roku i liczył 12 osób, a rok później 17 osób. Na początku lat 60-tych rozpoczęto współpracę z młodzieżą, wcielając w szeregi nowych członków. Praca ta z biegiem lat rozwijała się i trwa do dnia dzisiejszego.
W 1965 roku na obchody 50-lecia istnienia OSP w Ujeździe został oddany do użytku zbiornik wodny i przekazana była od KPSP nowa motopompa. Również nadany był drugi sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ujazdu.
Opisując tę krótką historię naszej straży należy w tym miejscu wspomnieć słowo o istnieniu orkiestry dętej działającej przy OSP, która powstała 9.12.1917 roku na prośbę osób: Leona, Jana, Stanisława i Henryka Krukowskich, Władysława Nowakowskieo, Józefa Dutkiewicza, Romana Durskiego i Franciszka Smalca.
Wyżej wymienione osoby były członkami orkiestry. Gospodarzem orkiestry był Władysław Nowakowski, a n stanowisko Kapelmistzra zatrudniono Antoniego Kamińskiego. W 1923 roku przerwano działalność orkiestry, którą przywrócono po czterech latach tj w roku 1927. Z dniem 6.08.1927 na stanowisko kapelmistrza przyjęto Juliana Rzepeckigo. Pod koniec lat siedemdziesiątych orkiestra przeżywała swój kryzys. W maju 1980 roku z inicjatywy Henryka Tomalskiego i Jana Durskiego zaczęto wcielać do orkiestry nowych członków. W odmłodzonym składzie orkiestra brała udział w licznych przeglądach, na których zajmował czołowe miejsca.
W 1993 roku przystąpiono do modernizacji budynku strażnicy. Prace prowadzone były pod nadzorem ówczesnego Wójta Gminy mgr inż. Bernarda Korzeniowskiego przy współudziale Rejonowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim i strażaków. Oddanie strażnicy do użytku, zbiegło się z uroczystością obchodów jubileuszowych jednostki OSP dnia 9.06.1996 roku.
Opisując losy naszej jednostki należy dodać, że od 15.11.1997 roku OSP Ujazd należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dołącz do nas
Google+