OSP Ujazd
 Ćwiczenia obrony Cywilnej Ujazd

Ćwiczenia obrony Cywilnej Ujazd

Ćwiczenia na budynku Zespołu szkół w Ujeździe

W dniu 18 października 2013 r. przeprowadzone zostały gminne ćwiczenia obronne przy współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami.Głównym tematem ćwiczenia była ewakuacja szkoły oraz organizacja rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych na bazie Zespołu szkół w Ujeździe
i Gminnej Hali Sportowej w Ujeździe.Zastępcze Miejsca Szpitalne stanowią uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej kraju w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.Przyjęte cele szkoleniowe to między innymi:

- Sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej
i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne
w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy do wykonywania zadań operacyjnych oraz zadań związanych
z funkcjonowaniem Systemu Stałych Dyżurów;

- Sprawdzenie w praktyce poziomu przygotowania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do realizacj
i zadań w zakresie koordynacji działań jednostek organizacyjnych systemu ratowniczego gminy oraz działania Formacji Obrony Cywilnej;

- Sprawdzenie przygotowania służby zdrowia do realizacji zadań obronnych, w tym udzielania pomocy medycznej
w przypadku wystąpienia dużej liczby poszkodowanych oraz rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych
w gminie

i współdziałania z Formacjami Obrony Cywilnej.
- doskonalenie umiejętności w zakresie praktycznego rozwijania Zastępczych Miejsc Szpitalnych.

Kierownikiem ćwiczenia powiatowo – gminnego był Wicestarosta Tomaszowski , natomiast za działania na terenie gminy Wójt Gminy Ujazd.

W ćwiczeniu uczestniczyły gminne siły:

- Pracownicy Urzędu Gminy

- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

- Stały Dyżur Wójta Gminy

- Dyrekcja i personel Zespołu Szkół w Ujeździe

- Pracownicy GZOZ w Ujeździe

- Pracownicy Gminnej Hali Sportowej w Ujeździe

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Niewiadowie.

- Komendant gminny straży pożarnych

- OSP Ujazd

- OSP Przesiadłów

- Formacja OC - Drużyna Ratownictwa Ogólnego

Ćwiczenia prowadzone były przy współpracy powiatowych służb, inspekcji i straży:

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Tomaszowie Maz

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Tomaszowie Maz

- Komendy Powiatowej Policji
w Tomaszowie Maz

- Tomaszowskiego Centrum Zdrowia,

- Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Tomaszowie Maz.

Dołącz do nas
Google+