Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowie Maz. - Białobrzegi datuje swoją działalność od 1 sierpnia 1928 roku. Do OSP wstąpiło wtedy ok. 60 ochotników, których z dobrowolnych zbiórek pieniężnych mieszkańców oraz własnych składek umundurowano w drelichowe mundury. 25 stycznia 1929 r. przy pomocy funduszu gminnego (wtedy gm. Unewel z siedzibą w Białobrzegach) OSP zyskała pierwszy sprzęt a była to sikawka ręczna, którą jednostka dysponowała do roku 1930. W tym samym roku zakupiono beczkowóz konny o pojemności 500 litrów a w 1932 zakupiono drugi. Do powożenia zostali wyznaczeni Stanisław Woicki i Antoni. Pierwszym trębaczem w OSP był Tomasz Kobalczyk, a sygnałem wzywającym strażaków było tzw. bekadło. Już od 1931 roku OSP Białobrzegi brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych zajmując czołowe miejsca. Jako nagrody otrzymywali wyposażenie remizy (wtedy były to węże pożarnicze) oraz kwoty pieniężne. Ze względu, że strażacy ochotnicy nie mieli własnej remizy sprzęt był przechowywany u wójta wsi Białobrzegi - Stanisława Karwasa, który był również strażakiem. Rok 1931 przyniósł nieoczekiwane zmiany w działalności OSP. Zaczęto myśleć o budowie strażnicy. Słowa uznania kierowane były zarówno do dziedzica ziem białobrzeskich, który ofiarował plac pod budowę, jak również do gminy i powiatu skąd otrzymano fundusze na zakup materiałów. Zapał i chęć zostały uwieńczone sukcesem. Do nowej drewnianej remizy –„ryglówki” przetransportowano cały sprzęt od wójta. Od 1932 r. straż posiadała już mundury sukienne. W 1934 r. OSP zakupiła w Radoszycach wóz strażacki parokonny tzw. „Rekwizyt”, jak również została założona dęta orkiestra strażacka. Inicjatorem tej orkiestry był Stanisław Liszewski, a kapelmistrzem Józef Wilczak. W skład orkiestry wchodziło ok. 40 młodych chłopców, a instrumenty zostały zakupione ze składek społeczeństwa, imprez kulturalnych i loterii fantowych. W 1938 roku społeczeństwo wsi i Urząd Gminy Unewel ufundowały OSP Białobrzegi sztandar, lecz okres przedwojenny nie pozwolił na jego uroczyste.

Czas wojny przyniósł strażakom nieoczekiwane zmiany. Remizę zajęli Niemcy, którzy przechowywali w niej oleje i smary, zostały wprowadzone dyżury w remizie zarówno w dzień jak i w nocy. Cały sprzęt został rozlokowany częściowo do gospodarstw prywatnych jak również pod wiatę na placu dworskim, a druhowie OSP znaleźli sobie kąt w szkolnej przybudówce. Instrumenty zostały schowane na plebanii i w szkole a sztandar (pomimo grożącej z tego powodu śmierci) znalazł schronienie u prezesa Stanisława Woickiego. Pod koniec wojny, 17 stycznia 1945 r. o godz. 22.00 Niemcy podpalili remizę, która spłonęła doszczętnie. Po wojnie Straż Pożarna otrzymała na remizę poniemiecki barak, do którego wrócił cały sprzęt. W 1947 r. OSP zakupiła od prywatnego właściciela gazik - Opel Gaz przerobiony dla potrzeb straży w garażach Miejskiej Straży w Tomaszowie Mazowieckim. Korzystano z niego przez okres ok. 5 lat, a następnie został sprzedany do OSP w Kamieniu. Pierwszym kierowcą samochodów strażackich był Aleksander Ryszka. Sygnalizacja pozostała bez zmian natomiast zmieniali się tylko trębacze. Byli nimi kolejno Leon Zerek, Leon Puchalski, a od roku 1946 trębaczem w OSP Białobrzegi został Antoni Milczarek. Pod koniec 1948 r. powrócił do remizy sztandar przechowywany u prezesa Stanisława Woickiego lecz działalność zarządu zaczęła podupadać i w efekcie została rozwiązana orkiestra strażacka. Zaczęto również myśleć nad budową nowej remizy. Zakupiono cegłę, wapno i inne materiały budowlane. W dniu 5 lutego 1952 r. doczekano się samochodu typu ZIS-5, którym strażacy brali udział w wielu groźnych pożarach. Pierwszą elektryczną syrenę strażacką zamontowali w 1958 r. Jan Puchalski i Henryk Krawczyk, która do dnia dzisiejszego wzywa naszych dzielnych druhów. Następnie rozpoczęto budowę remizy. Uroczyste otwarcie nastąpiło w 1963 roku. W 1964 r. rozebrano stary barak i wtedy Komenda Powiatowa przydzieliła OSP Białobrzegi samochód Lublin - Gaz 51 na którym w 1966 r. zamontowano motopompę i węże. W tym też czasie zakupiono również płot i w czynie społecznym ogrodzono nim plac wokół strażnicy. Wybudowano również studnię, śmietnik, zaplecze do sali czyli kuchnię, założono boazerię w sali, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej jak również pomalowano plot wokół remizy. W 1973r. dzięki staraniom Zarządu uzyskano typowy wóz bojowy Star 25-SBM z zakładów tomaszowskich ZWCH - Wistom jak również sprowadzono dwie motopompy przydzielone przez Komedę Powiatową w Opocznie. Rok 1977 przyniósł zmiany regionalne w kraju. Rozwiązano wtedy gminę Białobrzegi - odtąd Tomaszów Mazowiecki, OSP podporządkowane do tej pory gospodarczo Urzędowi Gminy, operacyjnie Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Opocznie od tej pory podporządkowana jest Zarządowi Miejskiemu OSP w Tomaszowie Mazowieckim i Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej. Od 1980 roku funkcję Naczelnika OSP objął Marian Świtkowski. 19 maja 1982 roku w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej przyznało jednostce OSP Białobrzegi "Odznakę za zasługi dla województwa piotrkowskiego". 14 stycznia 1983 roku został przyznany naszej jednostce typowy samochód bojowy Jelcz-005 marki Star 224,25/16 w uznaniu za osiągnięcia gospodarcze. Pierwszą kobietą przyjętą w szeregi druhów OSP Białobrzegi była Alicja Puchalska, której powierzono zadanie prowadzenia kroniki OSP. 10 listopada 1988 r. jednostka nasza otrzymała dwa samochody-Jelcz 004 GCBA 6/32 i Żuk GLM 8/8. Poprzedni samochód został odprowadzony do Komendy Miejskiej PSP. Od 31 grudnia 1991r. jesteśmy jednostką funkcjonującą prawnie (postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb) jesteśmy wpisani do rejestru stowarzyszeń w dziale A - Ochotnicze Straże Pożarne. Na wniosek Komendanta Wojewódzkiego PSP, decyzją Komendy Głównej Straży Pożarnej z dnia 28.12.1994 r. jednostka OSP Białobrzegi została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Od 1995 roku oprócz drużyny seniorów i chłopców w naszej OSP działają dziewczęta, które czynnie uczestniczą w życiu jednostki. 1 stycznia 1999 r. Tomaszów Mazowiecki stał się powiatem w województwie łódzkim i dlatego OSP podlega operacyjnie Komendzie Powiatowej PSP. Dzięki staraniom obecnego zarządu, na czele którego stoi prezes Marian Świtkowski 3 października 2001 r. otrzymaliśmy zakupiony z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej samochód Lublin 3524 kombi. Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowie Maz. - Białobrzegach bierze udział w bardzo wielu akcjach ratowniczo -gaśniczych, zawodach sportowo - pożarniczych zajmując czołowe miejsca oraz we wszystkich uroczystościach lokalnych. W roku 2010 do naszej jednostki na miejsce Lublina trafił średni samochód ratownictwa technicznego Renault Midliner. W listopadzie 2011 roku została powołana Grupa Medyczna OSP Białobrzegi. W 2012 r. dh Angelika Karwas jako piersza kobieta z naszej OSP ukończyła szkolenie podstawowe strażaków - ratowników, co umożliwiło jej uczestniczenie w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

Dołącz do nas
Google+