Krótka historia naszej jednostki.

1.jpg               Ochotnicza Straż Pożarna w Stolcu powstała w 1918 r. Na pierwszym posiedzeniu powołano prezesa w osobie miejscowego właściciela dóbr stoleckich Feliksa Murzynowskiego. Do 1939 r. straż liczyła 24 druhów i oddział samatytanek.

Przez okres okupacji niemieckiej straż nie prowadziła działalności. Wznowiono ja staraniem ówczesnego sołtysa w 1947 r. Przyjeto nowych członków, powołano nowy zarząd , gdzie prezesem został stolecki proboszcz Z. Mielcarek. Dnia 11.07.1948 r. poswięcono pierwszy sztandar . Postanowiono też zakupić motopompę. Straż mieściła się w drewnianym budynku i postanowiono w 1950 o budowie nowej murowanej remizy z sala widowiskową. 5 czerwca  1960 r. uroczyście oddano do uzytku nową remizę.  Rok 1968 to przekazanie pierwszego samochodu bojowego. W 1981r. podjęto uchwałę o rozbudowie remizy. Trzeba zaznaczyć, że budowa i rozbudowa straznicy była prowadzona w czynie społecznym, przy dużym zaangazowaniu strażaków i ich rodzin. Przez następne lata jednostka wzbogacała sie o nowy sprzęt, umundurowanie, dopozazano salę w nowe ławki, stoły, wymieniano podłogę. Nadszedł suchy 1992 r. Grozny pozar lasów w Stolcu spowodował duże straty w wyposażeniu. Przez dwa tygodnie gaszono ten pożar. Paliły się bagna. W lipcu 1997 r. jednostka weszła do KSRG. W 2009r. uzyskano z KP PSP w Sieradzu średni samochód gaśniczy. Sierpień 2011 r. to zakup średniego sam. gaśniczego MAN.                                          

 

 

Dołącz do nas
Google+