OSP Stolec
Zebranie Sprawozdawcze

Zebranie Sprawozdawcze

Dnia 24 01 2015 w naszej jednostce odbyło sie zebranie sprawozdawcze za rok 2014. W zebraniu wzar z druhnami i druhami OSP Stolec brali udzial zaproszeni goście, między innymi str. bryg. Andrzej Witkowski, Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, dowódca JRG Wielun mł. bryg. Jacek Witkowski,delegaci PSP Sieradz pani Dorota Rył wicemarszalek województwa łódzkiego, przedstawiciele urzędu gminy nadlesnictwa, policji,oświaty i synpatycy pożarnictwa. Na zebraniu rozdano naszym strażakom liczne medale i oznaczenia.


1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał
i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.

W 2014 roku nasza jednostka brała udział w 17 akcjach Ratowniczo-Gaśniczych

Dołącz do nas
Google+