OSP Warta
Podsumowanie 2018 roku.

Podsumowanie 2018 roku.

Podsumowanie 2018 roku.

Podsumowanie 2018 roku.
Nasza jednostka wyjeżdżała do akcji ratowniczo-gaśniczych 140 razy. Składają się na to:
🔥 pożary-72
🔥 miejscowe zagrożenia-49
🔥 alarmy fałszywe-10
🔥 gospodarcze-9

Dołącz do nas
Google+