OSP Warta
Triumfalny Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

Triumfalny Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

Dnia 9.04. 2017r. O godz.11:30 w Klasztorze oo Bernardynów w Warcie. Rozpoczęła się uroczysta procesja upamiętniająca wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy przed męką i śmiercią. Mieszkańcy naszej miejscowości i okolicznych wiosek licznie przybyli i pod przewodnictwem Sławomira Zaporowskiego, gwardiana klasztoru w Warcie. Procesja wyruszyła z ulicy Przedwiośnie, by dotrzeć do świątyni klasztornej, gdzie uroczystości zakończyło nabożeństwo.

Dołącz do nas
Google+