OSP Warta
nasza mała syrena

nasza mała syrena

Syrena (urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej)

Syrena (urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej) - urządzenie akustyczne służące do powiadamiania ludności o zaistniałych klęskach lub stanach alarmowych. W dzisiejszych czasach używane przede wszystkim przez Ochotnicze Straże Pożarne do alarmowania swoich członków czynnych o zaistniałym pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu, a także przez Obronę Cywilną Kraju do powiadamiania o zagrożeniach powodziowych. Są również używane przez pojazdy uprzywilejowane do powiadamiania uczestników ruchu drogowego o uprzywilejowaniu owego pojazdu w ruchu drogowym. Dawniej służyły przede wszystkim do informowania ludności cywilnej o zbliżających się nalotach w czasie wojny.
Syreny te uruchamiane są ze Stanowisk Kierowania Komendantów Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkich Stanowisk Koordynacji Ratownictwa, Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Ośrodków Ochrony Ludności przy wojewodzie, przez inne służby np. wojsko, policję
Syreny te możemy podzielić na:
stacjonarne - montowane na budynkach użyteczności publicznej, remizach strażackich itp.
przewoźne - montowane w pojazdach ratowniczych (pogotowiu ratunkowym, policji, straży pożarnej, pojazdach pogotowia gazowego itp.)

Dołącz do nas
Google+