OSP Warta
Komora

Komora

Dnia 08.02.2014 roku

Nasi druhowie w składzie: Krzysiek Mikulski, Piotr Milnickel, Marcin Stefaniak
uczestniczyli w ćwiczeniach w komorze dymowej i rozgorzeniowej. Wszyscy uczestniczący ukończyli ćwiczenia pomyślnie.
Test jest jednym z elementów przygotowujących do skutecznego i efektywnego prowadzenia działań ratowniczych
przez członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, w warunkach wymagających izolacji dróg
oddechowych od środowiska zewnętrznego. Test stanowi jednocześnie ocenę umiejętności i możliwości prowadzenia
praktycznych działań w aparatach ODO, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pożarowych.

Dołącz do nas
Google+