OSP Charłupia Mała
STOP WYPALANIU TRAW !

STOP WYPALANIU TRAW !

Wypalanie traw zabija!!! Nie zabijaj!!!

Wraz z nadejściem wiosny wraca problem wypalania traw i spalenia suchych pozostałości roślinnych.
Działania te są szkodliwe dla środowiska, a ponadto stanowią zagrożenia dla życia ludzi i zwierząt.
Corocznie w wyniku wypalania traw giną liczne zwierzęta, w tym również ptaki, które mają gniazda
na łąkach i pastwiskach. Dodatkowo niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia stanowi poważne
zagrożenie dla ludzi, może rozszerzyć się do trudnych do opanowania pożarów lasów i zabudowań.
Po zimie roślinność jest wysuszona i łatwopalna. Ogień rozpraszany na terenach zielonych jest
bardzo trudny do ugaszenia, ze względu na szybkość rozprzestrzeniania się i szeroki zasięg.
Szczególnie niebezpieczne są pożary torfowisk, które mogą trwać wiele miesięcy.
Jak wykazały badania prowadzone w Polsce i innych krajach wypalanie suchej roślinności jest
nieefektywnym sposobem użyźniania gleby, nie dochodzi bowiem wówczas do naturalnego rozkładu
resztek roślinnych, przez co przerywany jest proces tworzenia próchnicy. Ponadto popiół zmywany
przez deszcz do ziemi zakwasza ją zamiast użyźniać.
Dlatego, zgodnie art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220, z późn. zm.) wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów jest zabronione. Apelujemy przede wszystkim do mieszkańców gminy i miasta Sieradz nie wypalajcie traw. 

Dołącz do nas
Google+