Trwają prace nad naszą kroniką .

Wszelkie informacje, historyczne fotografie mile widziane:) kontakt  osp.jedlnodrugie@vp.pl   

 

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlnie Drugim wiąże się niewątpliwie z działąjącą od około 1946 roku jednostką OSP w Jedlnie Pierwszym .

....   Oficjalne nadanie sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlnie to 1949r. Siedziba OSP znajdowała się  w miejscu dawnego SKR-u. Należy również wspomnieć , że przed powstaniem OSP działała czynnie miejscowa Orkiestra Dęta. Jej działalność datowana była jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej.Tworzyli ją : Szadkowski Albin , Pawłowski Wincenty ,Tokarski Lucjan , Żurkowski Aleksander, Woźniak Czesław , Duda Stanisław, Piątkiewicz Stanisław, Matuszewski Stanisław, Woźniak Stanisław , Łyp Zygmunt .

     Założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlnie był Władysław Marszałek oraz komendant Jan Misiak , skarbnikiem był Jabłoński Feliks, strażacy Telęgowski Mieczysław , Musiał Zdzisław ,Żak Aleksander, Łakomy Antoni. Ówczesny sprzęt pożarniczy to węże pożarnicze ,pompa ręczna ,wóz konny na żelaznych kołach. W czasie pożaru zaprzęgano konia wyznaczonego gospodarza. Po pożarze zabytkowego kościoła to w remizie odprawiały się msze św. Po odbudowie kościoła strażacki budynek nadal służył do celów przeciwpożarowych . W remizie organizowane były również zabawy taneczne . Staw przy kościele i parku w tamtych czasach wypełniony był wodą i wykorzystywany był do celów przeciwpożarowych. W związku z łatwopalnym pokryciem dachowym i zwartą zabudową ówczesne pożary uchodziły za nie zwykle trudne do gaszenia . Pamiętnym zdarzeniem jest pożar aż dwunastu budynków mieszkalnych w Jedlnie Pierwszym. W następnych latach do czynnych strażaków dołączyli ochotnicy z Jedlna Drugiego byli to : Łyp Jan, Łyp Zygmunt , Kowalski Bronisław ,Bolesław Król, Majak Czesław, Jarząbek Henryk , Machura Stanisław. W związku z pomysłem pobudowania nowej strażnicy w latach 60- tych postanowiono przenieść siedzibę do Jedlna Drugiego......

 Powstanie Strażnicy w Jedlnie Drugim .

W 1968 roku z inicjatywy mieszkańców powstał pomysł kupna placu i budowy remizy murowanej w miejscu obecnej strażnicy . W czynie społecznym pod okiem naczelnika Czesława Cieślaka zwożony był żwir ,cegły i cement . Pracowali ówczesny sołtys Pawłowski Wincenty wraz z mieszkańcami. Efektem pracy był budynek murowany z dwoma garażami . Do pamiętnej akcji należy pożar kilku budynków w miejscowości Jedlno Pierwsze......

 

Dołącz do nas
Google+