OSP Gorzędów
Uroczyste wstąpienie do KSRG

Uroczyste wstąpienie do KSRG

OSP Gorzędów jako 306 Jednostka OSP w KSRG

7 września 2013 roku w Gorzędowie nastąpiło uroczyste wręczenie decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu OSP Gorzędów do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wręczenia decyzji w imieniu Komendanta Głównego PSP dokonał zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Mariusz Konieczny wraz z komendantem powiatowym PSP w Radomsku bryg. Markiem Jankowskim. Podczas uroczystości obecni byli: naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Łodzi bryg. Zbigniew Łyszkowicz, Burmistrz Kamieńska Bogdan Pawłowski oraz liczni przedstawiciele OSP Gorzędów i lokalnej społeczności.

OSP w Gorzędowie na swoim wyposażeniu posiada obecnie średni samochód ratowniczo-gaśniczy typu GBA 2,5/16 z zestawem ratownictwa medycznego R1, lekki samochód operacyjny typu SLOp oraz inny sprzęt silnikowy i urządzenia ratownicze. Obecnie posiadane przez jednostkę wyposażenie pozwala druhom na skuteczne, samodzielne realizowanie działań ratowniczo-gaśniczych w zakresie gaszenia pożarów i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym.

Źródło:

http://www.straz.lodz.pl/

Dołącz do nas
Google+