Ze względu na brak jednostki straży w Gomunicach, powstała grupa inicjatywna w celu powołania Ochotniczej Straży Pożarnej.W dniu 18 lipca 1977 r. zwołano zebranie wiejskie, na którym podjęto Uchwałę nr 1 w sprawie organizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomunicach.
Przedmiotową Uchwałę przekazano do Urzędu Gminy w celu jej rejestracji.

Inicjatorami założenia naszej jednostki byli:

- Henryk Tazbir,
- Kazimierz Kopcik,
- Teodor Kmiecik,
- Zygmunt Tazbir,
- Ryszard Kulawiak,
- Jan Bednarski,
- Zygmunt Piechórowski,
- Eugeniusz Bobrowski,
- Jerzy Rusek,
- Mieczysław Krupa,
-  Szymon Klimczak,
- Zdzisława Rozparę,
- Zygmunt Barański,
- Krzysztof Gubalski,
- Stanisław Posyłek,
- Zdzisław Kacperczyk,
- Longin Milewski,
- Stefan Kucharski,
- Jan Binkowski,
- Paweł Borowiecki,
- Stanisław Gawiński,
- Wojciech Dąbrowski,
- Henryk Dzwonek,
- Zbigniew Zalewski.

Z pośród grupy założycieli – osób uczestniczących w zebraniu, został wybrany Pierwszy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w składzie:
Wiktor Radziszewski - Prezes,
Teodor Kmiecik - Naczelnik,
Longin Milewski - Sekretarz,
Kazimierz Płomiński - Skarbnik,
Kazimierz Kopcik - członek Zarządu,
Stefan Kucharski - członek Zarządu,
Henryk Tazbir - członek Zarządu.
Zarząd na pierwszym swym posiedzeniu postawił sobie za cel gromadzenie środków finansowych na materiały budowlane z przeznaczeniem na budowę strażnicy poprzez organizację loterii i zabaw.
18 maja 1983 r. uporządkowano teren pod budowę strażnicę, który otrzymano z Urzędu Gminy. Przystąpiono do wykopu i zalania fundamentów.
Budowę obiektu ukończono w 1987 r., a rok później otrzymaliśmy pierwszy samochód bojowy Star 266 GBM 2,5/8.
W roku 1994 za duży wkład pracy w ochronę przeciwpożarową przez społeczeństwo Gomunice został ufundowany sztandar.
W 1995 r. nasza jednostka weszła w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Dnia 10 października 2005 r. przez tutejszy Urząd Gminy został dla potrzeb naszej jednostki zakupiony samochód Star 244 GBA 2,5/16 od Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Radomsku, który po remoncie został wprowadzony do podziału bojowego (18 maja 2006 r.).
W okresie od momentu powołania jednostki do dziś Prezesami jednostki byli:
- Wiktor Radziszewski,
- Stanisław Posyłek,
- Klemens Rychlewicz,
- Leon Pajęcki,
- Jacek Rusek.

Obecnie funkcję Prezesa OSP KSRG Gomunice pełni - dh Paweł Jagiełło.

 

Dołącz do nas
Google+