OSP Zygry
Walne Zebranie

Walne Zebranie

W dniu 1 lutego 2014.Odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Zygry.

W obradach uczestniczył: wójt gminy Włodzimierz Owczarek, komendant powiatowy PSP w Poddębicach, przewodniczący rady gminy w Zadzimiu, komendant gminny OSP, prezes OSP Chodaki, sekretarz i skarbnik ZG OSP. Zebranie prowadził prezes jednostki Kazimierz Dudczak. Prezes podziękował wójtowi gminy za wsparcie finansowe jednostki. Druh Dominik Śledziński przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2013 r. Sprawozdanie finansowe omówiła skarbnik Grażyna Sikała. Po przedłożeniu sprawozdania komisji rewizyjnej przez jej przewodniczącą Iwonę Gogolewską druhowie udzielili absolutorium zarządowi OSP Zygry za 2013 r.

W 2014 r. druhowie strażacy planują odnowienie elewacji frontowej strażnicy, remont podłogi w strażnicy, kontynuację ogrodzenia oraz zakup umundurowania.

Wójt i zaproszeni goście pogratulowali druhom mobilności i zaangażowania. Podkreślili fakt, że w minionym roku sprawozdawczym wykonano wiele prac gospodarczych w jednostce. Podziękowali za zaproszenie i całoroczną współpracę życząc wielu sukcesów w 2014 r.

Dołącz do nas
Google+