Nasza historia

Straż Ogniowa w Zadzimiu została zarejestrowana 3 maja 1902 roku w Guberni Kaliskiej a założycielami jednostki byli: K. Kiepurski, J. Błaszczyk, M. Leszczyński, S.Urbańczyk, A. Magdziak, M. Rączkowski, F. Klimczak, A. Masiera, P. Kubisiak, S.Sztyndel, S. Rosiak, M. Mamos, J. Gąbiński, F. Grzelak.

Pierwszym sprzętem, którym dysponowała jednostka był strażacki wóz konny, który jednostka pozyskała w 1910 roku. Po wojnie, od 1959 roku, strażacy do pożaru jeździli samochodem DODGE a następnie STAREM 25. W 2011 roku, dzięki staraniom prezesa Andrzeja Sobieraja i Zarządu, jednostka zakupiła samochód bojowy marki MAN. Obecnie jednostka dysponuje dwoma średnimi samochodami ratowniczo-gaśniczymi : STAR 244 i MAN oraz od 2013 roku samochodem służbowym marki SKODA OCTAVIA.

Na przestrzeni lat zmieniała się nasza strażnica. Pierwsza, drewniana, remiza została wybudowana w 1916 roku na placu ofiarowanym przez Kazimierza Jarocińskiego. Niestety spłonęła podczas wielkiego pożaru w 1928 roku. Już w 1929 roku zarząd OSP w Zadzimiu ze społeczeństwem przystąpił do budowy nowej remizy przy szkole podstawowej, na trasie Zadzim – Pęczniew. Remiza została ukończona i oddana do użytku w 1933 roku i służyła strażakom do lat 80-tych XX wieku. W 1983 roku Walne Zebranie OSP podjęło decyzję o budowie nowej strażnicy, która miała się składać z dwóch części: pierwsza część – garaże, obok posesji Tadeusza Ignaczaka, druga część – sala na miejscu aktualnie istniejącej remizy. Garaże, z małymi salami na piętrze, zostały oddane do użytku w 1986 roku. Niestety, z powodu zatargu z sąsiadem, nie została zrealizowana druga część budowy. Przez lata budynek był modernizowany. Zostały zamurowane jedne wrota i powstał magazyn na sprzęt. Cały budynek zyskał ogrzewanie nadmuchowe, dzięki czemu samochody ratownicze stoją w ogrzewanych garażach, napełnione wodą i są zawsze w gotowości bojowej. Ocieplona i otynkowana, po 2002 roku, remiza otrzymała nową szatę przed Jubileuszem 110-lecia Jednostki w 2012roku.

W 2002 roku, dzięki staraniom ówczesnego prezesa Grzegorza Godzińskiego, zadzimska jednostka stała się właścicielką budynku tzw. „starej szkoły” i placu sąsiadującego o powierzchni 903 m.kw. Budynek szkoły, ze względu na bardzo zły stan techniczny, został rozebrany a plac po nim sprzątnięty i zniwelowany. W 2014 roku, dzięki staraniom prezesa Andrzeja Sobieraja, na własność jednostki został przekazany budynek remizy, który do tego momentu był własnością Urzędu Gminy w Zadzimiu. Dzięki tym dwóm darowiznom, jednostka zyskała budynek i duży plac. na którym powstała scena do organizowania imprez strażackich. Właśnie tam odbyły się uroczystości Jubileuszu 110-lecia powstania zadzimskiej straży pożarnej i 90-lecia powstania orkiestry dętej.

Orkiestra dęta przy OSP w Zadzimiu została założona w 1923 roku, dzięki kierownikowi Szkoły Podstawowej w Zadzimiu Franciszkowi Zientarze. Kolejny kapelmistrz, Władysław Szymczak, zorganizował z członków straży chór świecki a następnie zespół teatru amatorskiego. Orkiestra, z mała przerwą działa do dnia dzisiejszego. Zyskała nowe instrumenty, logo, mundury i kurtki. Obecnie kapelmistrzem orkiestry dętej w Zadzimiu jest Włodzimierz Smolarek a orkiestra liczy ok. 25 osób. Od początku istnienia orkiestry, dzięki życzliwości kolejnych proboszczów, w tym również wielkiego sympatyka naszej orkiestry ks. kanonika Henryka Kality, próby orkiestry odbywały się w budynku organistówki, koło kościoła. Obecnie orkiestra przeniosła się do budynku naszej strażnicy.

We wrześniu 2008 roku przy jednostce powstała dwunastoosobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Co roku do Drużyny przybywają nowi członkowie a najstarsi z nich zasilają szeregi druhów zadzimskiej straży.

W 2001 roku nasza jednostka została włączona do KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO a w 2012 roku zyskała status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Za swoją działalność jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadzimiu została odznaczona:

– w 2002, podczas Jubileuszu 100-lecia istnienia jednostki ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ;

– w 2013 roku najwyższym odznaczeniem strażackim - HONOROWYM MEDALEM im. BOLESŁAWA CHOMICZA;

– orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadzimiu, w2008 roku, podczas Jubileuszu 85-lecia istnienia orkiestry – ZŁOTYM MEDALEM ” ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

Bogato udokumentowana historia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadzimiu zawarta jest w 10 księgach Kroniki Jednostki, od ponad 30 lat prowadzonej przez druhnę Jolantę Sobieraj.

Dołącz do nas
Google+