OSP Zadzim
115 lat OSP Zadzim

115 lat OSP Zadzim

14 maja br. obchodziliśmy 115-lecie istnienia jednostki. W strażnicy jednostki, jak sam stwierdził Prezes Zdzisław Sobieraj odbyła się skromna uroczystość, w której uczestniczyli także: Piotr Polak Poseł na Sejm RP, Krzysztof Woźniak Wójt Gminy Zadzim, Władysław Stępień Komendant Gminny OSP. Prezes przedstawił sprawozdanie z ostatnich 5 lat działalności.

„Szanowni Państwo,

najważniejszym wydarzeniem w życiu naszej jednostki w minionych pięciu latach było uregulowanie prawa własności działki nr. 152 i stojącego na niej budynku strażnicy. Na nasz wniosek Rada i Wójt Gminy Zadzim uchwałą z dnia 20.12.2012r. przekazali aktem darowizny w/w działkę wraz z budynkiem strażnicy na naszą własność. Podpisanie aktu notarialnego odbyło się 23.03.2013r.

18.10.2012r. po blisko półtorarocznych staraniach Sąd Rejonowy w Łodzi nadał naszej jednostce status organizacji pożytku publicznego. Nasza jednostka działając zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wypełniła wszystkie obowiązki i rygory wynikające z ustawy. W związku z tym przysługują nam liczne przywileje m.in. możliwość przyjmowania 1% z podatku dochodowego oraz zwolnienia od wielu opłat i podatków m.in. od podatku od nieruchomości.

9.06.2013r. zorganizowaliśmy przy udziale funduszy europejskich jubileusz 90-lecia powstania naszej orkiestry dętej. Podczas jubileuszu nasza jednostka została odznaczona najwyższym odznaczeniem strażackim „Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza”.

1.06.2015r. OSP w Zadzimiu rozkazem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi została włączona w struktury Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego KSRG, w skład kompanii gaśniczej „Kutno”. Udział naszej jednostki w wojewódzkich odwodach operacyjnych jest dla nas dużym wyróżnieniem. Do tej pory braliśmy udział w dwóch manewrach, które zorganizowane były w okolicach Kutna i na terenie Zakładów Chemicznych w Zgierzu, zbierając pozytywne recenzje.

Od trzech lat fundujemy „Szlachetną paczkę” dla rodzin, które nie z własnej winy nie radzą sobie z przeciwnościami losu, które ich spotykają. Pierwszy raz w 2014r. dla wielodzietnej rodziny z Łęczycy, rok później dla rodziny z okolic Szadku, a w ubiegłym roku dla samotnej, chorej emerytki ze Zduńskiej Woli. Wartość każdej paczki wynosiła ok. 2000 zł.

W ramach działań prewencyjnych od trzech lat organizujemy dla naszych mieszkańców „akcje pokazowe” mające na celu przybliżyć działania naszej jednostki i poprzez rekreację i zabawę zachęcić wszystkich do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na co dzień. W 2014r. był to „pokaz ratownictwa technicznego”, rok później „bezpieczeństwo w domu i zagrodzie”, a w 2016r. „I-sza pomoc medyczna dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych”. Akcje organizowane w formie „pikniku strażackiego” cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci.

Również od trzech lat wprowadziliśmy do swojej działalności trochę już zapomnianą tradycję „ostatkowych przebierańców”. W ubiegłym roku odwiedziliśmy mieszkańców Zadzimia i okolicznych miejscowości z inscenizacją opartą na bajce o Czerwonym Kapturku, a w tym roku było to przedstawienie p.t. „Kolorowe Jarmarki”. Zwyczaj „ostatkowych przebierańców” chcemy kontynuować w następnych latach.

W minionych pięciu latach pozyskaliśmy na potrzeby naszej straży dwa samochody osobowe: Skodę Octavię z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie i Skodę Fabię z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi. Pozyskane nieodpłatnie samochody służą nam do wyjazdów służbowych i operacyjnych.

Jesienią 2015r. nastąpiła zmiana kapelmistrza naszej orkiestry. Po wielu latach owocnej pracy z naszą orkiestrą kapelmistrz Włodzimierz Smolarek zrezygnował z dalszego jej prowadzenia. Batutę po nim przejęła pani Jadwiga Surtel, absolwentka Szkoły Muzycznej w Łodzi. W skład orkiestry wchodzi obecnie wielu młodych muzyków i z tym odmłodzonym składem pani kapelmistrz miała okazję zaprezentować się po raz pierwszy na festiwalu „Złoty Puzon” w Poddębicach.

Rok 2016 był rokiem wyboru nowych władz w zarządach straży. Odbyły się wybory w jednostkach i na szczeblach gminnych i powiatowych. W naszej jednostce nastąpiły zmiany na stanowisku Naczelnika, zastępcy Naczelnika i Sekretarza. W Zarządzie Gminnym również nastąpiły zmiany. Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego został Wójt Gminy Zadzim Krzysztof Woźniak. W Zarządzie Powiatowym nowym Prezesem został dh Tadeusz Chmielewski z OSP Wilamów, gm. Uniejów.

We wrześniu 2015r. dokończyliśmy długo oczekiwaną termoizolację budynku strażnicy od strony zachodniej, niezwykle istotną z powodu przebiegającej w niej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Dla podniesienia gotowości bojowej naszej jednostki zainstalowaliśmy, dzięki dotacji z Lasów Państwowych dwie ładowarki do podtrzymywania pełnego naładowania akumulatorów naszych samochodów bojowych. Zainstalowany w naszej strażnicy system zapewnia stuprocentową sprawność akumulatorów i jest powszechnie stosowany w większości Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Polsce. Obecnie przeprowadzamy remont generalny garaży. Została założona już nowa posadzka i zaplanowane są kolejne prace remontowe.

Na przestrzeni minionych pięciu lat w akcjach ratowniczo-gaśniczych wzięło udział w sumie 724 strażaków z naszej jednostki, w szkoleniach i kursach udoskonalających 45 strażaków. Na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ochrony osobistej wydaliśmy 84800 zł.

Podsumowując po raz pierwszy od wielu lat nasza jednostka ma do końca uregulowane sprawy własnościowe. Mamy wszechstronnie wyszkolonych dh strażaków uzbrojonych w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy do przeprowadzania różnorodnych akcji ratowniczych. Posiadamy dwa samochody ratowniczo-gaśnicze w pełni sprawne, gotowe w każdej chwili do akcji. Posiadamy olbrzymi majątek trwały i naszym zadaniem jest zarządzanie zgromadzonym majątkiem tak, aby mógł służyć dla przyszłych pokoleń. Mając to wszystko na uwadze można stwierdzić, że stworzyliśmy takie warunki do funkcjonowania naszej jednostki, że możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Dziękuję za uwagę.”

Najważniejszą częścią uroczystości było uhonorowanie zasłużonych strażaków. Odznaczenia otrzymali:

Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

Złote:

- druhna Krystyna Godzińska

- druhna Jolanta Sobieraj

- druh Zdzisław Kubik

Srebrny:

- druh Andrzej Kwiatkowski

Brązowe:

- druh Robert Miłek

-druh Krzysztof Woźniak s. Zygmunta

- druh Piotr Grzelczyk

Odznakę strażaka wzorowego otrzymał: druh Arkadiusz Augustyniak.

64 osoby otrzymały odznaki za wysługę lat. Medale wręczał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Zadzimiu Krzysztof Woźniak, Prezes jednostki OSP Zadzim Zdzisław Sobieraj pełniący jednocześnie funkcję Z-cy Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zadzimiu oraz Władysław Stępień Komendant Gminny OSP w Zadzimiu

Dołącz do nas
Google+