OSP Zadzim

28. 01. 2017 r. – Walne Zebranie Sprawozdawcze

28 stycznia 2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP w Zadzimiu

28 stycznia 2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP w Zadzimiu. W zebraniu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP, Wójt Gminy Krzysztof Woźniak, dowódca JRG młodszy brygadier Wiesław Grzybowski z PSP w Poddębicach, dyrektor BS w Zadzimiu Maria Tomczyk, druhny i druhowie OSP w Zadzimiu oraz orkiestra dęta pod dyr. Jadwigi Surtel. Zebranie rozpoczęła orkiestra dęta a następnie wszystkich przybyłych przywitał prezes jednostki Andrzej Sobieraj, który został wybrany na przewodniczącego Zebrania. Prezes odczytał sprawozdanie z działalności jednostki w 2016r. W minionym roku druhowie z Zadzimia, oprócz udziału w corocznych uroczystościach państwowych, gminnych i kościelnych, sami zorganizowali imprezy dla mieszkańców . Były to między innymi: XIV Koncert Kolęd w kościele parafialnym w Zadzimiu, pochód ostatkowych przebierańców oparty na motywach bajki o Czerwonym Kapturku oraz po raz trzeci impreza rozrywkowo-edukacyjna pod hasłem „Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach losowych”. Druhowie po raz trzeci zaangażowali się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka” a orkiestra dęta wzięła udział w Festiwalu Orkiestr Dętych „Złoty Puzon” w Poddębicach.

Druhowie z Zadzimia wyjeżdżali do akcji 21 razy a najbardziej wyróżnili się: Wojciech Kowalczyk, Robert Miłek i Krzysztof Woźniak. Jednostka brała udział w ćwiczeniach EUROFOAM ( jako jednostka należąca do WOO KUTNO ) w Zgierzu na terenie zakładów o dużym ryzyku powstania dużej awarii przemysłowej oraz w Powiatowych Ćwiczeniach Jednostek OSP KSRG na terenie Zespołu Szkół w Zadzimiu.

W 2016 roku zadzimska jednostka wzbogaciła się o sprzęt ratowniczo-gaśniczy wartości 24 800 zł. oraz samochód osobowy SKODA FABIA.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik dh Andrzej Ignaczak a Komisji Rewizyjnej dh Antoni Błaszczyk. Na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Antoniego Błaszczyka Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium.

W czasie Zebrania głos zabrali zaproszeni goście oraz były zbierane głosy pod inicjatywą poselską w sprawie dodatku do emerytury dla strażaków ochotników.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany przez zadzimskie druhny.

Dołącz do nas
Google+