OSP Zadzim

27. 02. 2016r. – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Zadzimiu

27. 02. 2016r. – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Zadzimiu

Tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zaczęło się nietypowo bo od pożegnania kapelmistrza naszej orkiestry dętej Włodzimierza Smolarka, który po wielu latach zakończył współpracę z naszymi muzykami i przekazał kierowanie orkiestrą Pani Jadwidze Surtel.Było bardzo wzruszająco. Popłynęły podziękowania od prezesa OSP, od członków orkiestry, Wójta Gminy oraz specjalne podziękowania napisane przez Natalię Medyńską i Tadeusza Karasiaka a Włodzimierz Smolarek wyraził nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję się spotkać.

Na przewodniczącego Zebrania został wybrany prezes Andrzej Sobieraj. Zebranie wybrało protokolanta oraz członków komisji: wyborczej, mandatowej i uchwał i wniosków.

Prezes OSP Andrzej Sobieraj przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2015r, skarbnik Andrzej Ignaczak zapoznał zebranych ze stanem finansowym jednostki a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Błaszczyk odczytał sprawozdanie z wyników kontroli Komisji i wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi jednostki absolutorium.

Przed głosowaniem nad wnioskiem o udzielenie absolutorium prezes Andrzej Sobieraj odczytał zbiorcze sprawozdanie z działalności jednostki i ustępującego Zarządu w minionej kadencji. A był to okres bardzo owocny dla naszej jednostki:

1. Zostało przeprowadzonych wiele prac na terenie remizy: budynek zyskał nową elewację i napisy, została naprawiona podłoga w sali OSP,powstał węzeł sanitarny i szatnia na mundury dla strażaków biorących udział w akcjach, obok remizy pobudowaliśmy scenę z kostki brukowej, została ocieplona ściana strażnicy od strony zachodniej, został zainstalowany zdalny system „powiadamiania na komórkę” oraz ładowarki do podtrzymywania pełnego naładowania akumulatorów naszych samochodów bojowych.

2. Został rozebrany budynek tzw „starej szkoły” a plac po rozbiórce został rekultywowany i obsiany trawą.

3. Nasi druhowie wyjeżdżali do akcji 249 razy co daje około 1000 druhów biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych; kursy i szkolenia ukończyło 60 naszych druhów; obecnie w 100% spełniamy normatywy szkoleń dla jednostek KSRG; na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego nasza jednostka wydała 123000 zł; w 2015r nasza jednostka została włączona w struktury Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego KSRG, w skład Kompanii Gaśniczej KUTNO.

4. Ostatecznie zostały uregulowane sprawy własnościowe działki i budynku remizy. Po wielu latach, Wójt i Rada gminy Zadzim, uchwałą z 20.12.2012r.,przekazała aktem darowizny w/w działkę wraz z budynkiem strażnicy na własność OSP w Zadzimiu. Podpisanie aktu notarialnego odbyło się 23.03.2013r. w Poddębicach.

5. Staliśmy się właścicielami nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN o wartości 611000 zł. oraz samochodu służbowego marki Skoda Octavia, który pozyskaliśmy nieodpłatnie od stołecznej Policji.

6. W minionej kadencji zostały zorganizowane trzy jubileusze: 85-lecia i 90-lecia istnienia naszej orkiestry dętej oraz 110-lecia istnienia jednostki OSP w Zadzimiu, podczas których złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” została odznaczona nasza orkiestra dęta, a 09.06.2013r nasza jednostka została wyróżniona najwyższym odznaczeniem strażackim „Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza”.

7. W październiku 2012 r. nasza jednostka status Organizacji Pożytku Publicznego co daje nam możliwość pozyskiwania 1% z podatku dochodowego na naszą działalność statutową czy zwolnienie z wielu opłat czy podatków, np z podatku od nieruchomości.

8. Jako jedyna w woj. łódzkim jednostka OSP pospieszyliśmy z pomocą ludziom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010r., dostarczając im produktów niezbędnych w życiu codziennym oraz do odtworzenia produkcji rolnej na kwotę 35000 zł.

9. Została powołana do życia Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

10. Nasza orkiestra dęta uczestniczy w życiu naszej jednostki i gminy, uczestniczy w przeglądach orkiestr i od 14 lat organizuje Koncerty Kolęd dla mieszkańców zadzimskiej parafii.

11. Od 2 lat organizujemy akcje pokazowe dla mieszkańców, przybliżające działalność naszej jednostki i przez zabawę i rekreację zachęcić do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

12. Kultywujemy Tradycję: wartę przy Grobie Pańskim. chodzenie z kogutkiem w lany poniedziałek i od 2 lat ludowy zwyczaj ostatkowych przebierańców.

Po wystąpieniu prezesa, Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną na następną kadencję. W skład nowego Zarządu weszli:

Zdzisław Andrzej Sobieraj – prezes

Zdzisław Kubik – wiceprezes

Robert Miłek – naczelnik

Krzysztof Woźniak s. Stanisława – z-ca naczelnika

Andrzej Ignaczak – skarbnik

Sylwia Jaruga – sekretarz

Jolanta Sobieraj – kronikarz

Krystyna Godzińska – gospodarz

Ryszard Cieśla -członek Zarządu

oraz w skład Komisji Rewizyjnej:

Antoni Błaszczyk – przewodniczący

Krzysztof Woźniak s. Zygmunta -sekretarz

Andrzej Kwiatkowski – członek komisji

Dołącz do nas
Google+