Po odzyskaniu niepodległości po pierwszej wojnie światowej w 1918 roku, w wyniku troski i chęci niesienia pomocy w walce z żywiołem, powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie. Pierwszym prezesem został Antoni Wardęski, a funkcję naczelnika pełnił Franciszek Kamiński – kierownik szkoły w Dalikowie. W roku 1919 prezesem wybrano Romana Adamskiego, a pozostali członkowie pozostali bez zmian. W tym samym roku miała miejsce uroczystość wręczenia sztandaru, ufundowanego przez miejscowe społeczeństwo. Ze zgromadzonych społecznych środków mieszkańców wsi w roku 1924 wybudowano drewnianą strażnicę, w której zgromadzono zakupiony sprzęt: wóz strażacki, beczkę na wodę oraz niezbędny sprzęt (sikawkę ręczną, 10 mundurów, 10 pasów z toporkami). Organizacja liczyła wówczas 30 członków czynnych i 25 członków wspierających.                             W latach 1930-32 zorganizowano orkiestrę dętą.

Ten prężny rozwój dalikowskiej OSP krzyżuje wybuch II wojny światowej
i okupacja. Tak jak na terenie całej Polski, tak i w Dalikowie wróg niszczył co
nasze, co polskie. Mieszkańców Dalikowa i okolic los rozrzucił niemal po całej
okupowanej Polsce i w Niemczech.

    Przez cały okres okupacji sztandar jednostki OSP Dalików przechowywał druh Stanisław Marczyński.

Pierwszy sztandar z 1919 roku.

    Po odzyskaniu niepodległości w 1945 roku reaktywowano działalność OSP i ukonstytuowano Zarząd. Na prezesa wybrano wtedy Stanisława Miłosza. W tym samym roku niezwłocznie przystąpiono do ponownego zorganizowania orkiestry dętej, która przetrwała do 1954 roku. W latach 1950-1956 działalność OSP została poważnie zahamowana poprzez wprowadzenie nowej ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wpłynęła ona na likwidację działalności samorządowej w organizacji strażackiej. Odbudowa samorządności w strażach pożarnych nastąpiła po roku 1956 wraz z odnową życia społeczno-politycznego po wydarzeniach październikowych. W roku 1956 powstała myśl budowy nowej strażnicy i sprzedanie istniejącej strażnicy drewnianej. Rok później przystąpiono do budowy nowego obiektu, który ukończono w 1958 roku i wówczas strażnicę przekazano uroczyście do użytku. W strażnicy znajdował się teraz garaż oraz sala widowiskowa ze sceną. W roku 1961 decyzją Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Łodzi jednostka OSP w Dalikowie otrzymała samochód pożarniczy marki Bedford. Rok później zainstalowano pierwszą syrenę elektryczną. W roku 1964 przystąpiono do opracowania dokumentacji na budowę dwóch nowych garaży z zapleczem i przebudowę sali widowiskowej ze sceną.
Rok później przystąpiono do budowy, którą ukończono w 1969 roku. W roku 1965 z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Poddębicach otrzymano samochód pożarniczy GBM marki Star, a w 1966 roku radiotelefon. W roku 1967 powstała drużyna żeńska, która prowadziła aktywną działalność, występując w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym, zdobywając czołowe miejsca. To właśnie w roku 1970 drużyna ta zajęła I miejsce w zawodach powiatowych, odbywających się w Poddębicach. Za prężną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej jednostka z Dalikowa w dniu 14 grudnia 1966 roku wyróżniona została Honorową Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego. Istniejąca do tej pory strażnica przestała spełniać wymogi, dlatego w roku 1969 przystąpiono do jej przebudowy. Dobudowano także dwa garaże i przebudowano salę widowiskową. Dnia 10 sierpnia 1969 roku odbyła się uroczystość 50-lecia powstania OSP Dalików, podczas której dokonano podsumowania osiągnięć w ubiegłych latach oraz wyróżniono odznaczeniami zasłużonych druhów. W tym samym roku jednostka otrzymała decyzją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach motopompę M-800 E oraz motopompę M-400 dla drużyny młodzieżowej.W celu podniesienia sprawności operacyjnej naszej jednostki, decyzją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, w 1976 roku otrzymaliśmy samochód marki Żuk, który służył nam do roku 2004, osiągnąwszy wiek 30 lat. W roku 1980 zorganizowano uroczystość nadania jednostce OSP w Dalikowie nowego sztandaru, ufundowanego przez społeczeństwo Dalikowa. Z okazji tej uroczystości zasłużonym druhom przyznano medale za zasługi dla pożarnictwa i odznaki wzorowych strażaków.

Od momentu powstania Ochotniczej Straży Pożarnej Dalikowie przez cały okres jej trwania (z przerwą w okresie okupacji) członków tej organizacji cechowało ogromne zaangażowanie i poświęcenie. Choć mijały lata i ludzie się zmieniali – jedni w sposób naturalny odchodzili, to inni wstępowali w jej szeregi. Jednostka w Dalikowie mimo wielu trudności, zwłaszcza finansowych, licząc głównie na własne zaangażowanie i ofiarność społeczną, mogła osiągnąć taki stopień organizacyjny.

    W 1985 roku decyzją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach wymieniony został samochód pożarniczy Star GBM na bardziej nowoczesny Jelcz GBA.W latach 1994-95 przeprowadzono remont kapitalny i rozbudowano salę widowiskową. Zmieniono dach i wymieniono podłogi. Rok później wymieniono także okna, ocieplono sufit wełną mineralną. Garaże zostały ocieplone styropianem. Odnowiono także elewację zewnętrzną. Dnia 31 lipca 1997 roku jednostka z Dalikowa decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 6 września 1998 roku jednostka OSP w Dalikowie zorganizowała uroczyste obchody 80-lecia powstania jednostki. Z okazji rocznicy jednostka została odznaczona przez Zarząd Główny Związku OSP RP Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. W związku z uroczystością zasłużeni działacze OSP otrzymali medale i odznaczenia. Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa udekorowano 6 druhów, Srebrnym – 17, Brązowym – 17 oraz 7 druhów zostało odznaczonych odznaką Strażak Wzorowy. W roku 2000 wykonano boazerię w sali widowiskowej, wymieniono pozostałe okna, założono glazurę w mniejszej sali oraz w bufecie i korytarzu. W roku 2004 zakupiono lekki samochód pożarniczy Ford Transit-350 przy pomocy środków Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Gminy w Dalikowie. Uroczyste przekazanie tego samochodu odbyło się na Placu Piłsudskiego w Warszawie w dniu 8 grudnia 2004 roku. Wręczenia kluczyków dokonali Wicepremier RP – Izabela Jaruga Nowacka oraz Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – Waldemar Pawlak. W dniu 28 sierpnia 2005 roku odbyło się również uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego Ford-350. Poświęcenia dokonał kapelan straży powiatu poddębickiego ksiądz kanonik Andrzej Chycki. W uroczystości uczestniczyli strażacy ochotnicy z całej gminy. Uroczystego przekazania dokonał Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szczęsny Zarzycki. W roku 2005 w znacznym stopniu wzrosło wyposażenie jednostki w sprzęt do ratownictwa drogowego. Zakupiono agregat prądotwórczy jednofazowy, zestaw medyczny PSP R1, piłę spalinową do drewna, sprzęt oświetleniowy. W tym samym roku przeszkolono 5 druhów w zakresie ratownictwa medycznego; ponadto 14 druhów ukończyło kurs podstawowy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wykorzystania sprzętu przeciwpożarowego. Także w 2005 roku w strażnicy wybudowano i oddano do użytku toalety. W 2008 roku zostala reaktowana Orkiestra Dęta, która liczy 30 członków. Jedną z ostatnich inwestycji jednostki był remont sali w 2013 roku. Do prac remontowych należały: wymiana podłóg, urządzenie dodatkowego pomieszczenia świetlicy, wymiana stolarki, odnowienie boazerii i sceny, malowanie pomieszczeń i przebudowa schodów zewnętrznych.

Dołącz do nas
Google+