OSP Dalików
50-lecie w OSP Dalików

50-lecie w OSP Dalików

50-lecie pełnienia funkcji Prezesa i Skarbnika.

    W dniu 23 marca 2013 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie odbył się koncert orkiestry dętej pod batutą Dariusza Kossakowskiego, poświęcony jubileuszowi z okazji 50 lecia pełnienia nieprzerwanie funkcji Prezesa przez Dh Tadeusza Adamskiego i funkcji Skarbnika przez Dh Stanisława Mikołajczyka w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie.

    W uroczystości wzięli udział przedstawiciele straży:

Dh Włodzimierz Owczarek Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZW OSP RP w Poddębicach, Dh Piotr Binder Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZW OSP RP w Poddębicach, nadbryg. Jacek Grzelakowski Komendant PSP w Poddębicach, kpt. Wiesław Wydrzyński Zastępca Komendanta PSP w Poddębicach, Wiktor Krzemiński Komendant Gminny, Henryk Stopera Prezes OSP w Sobieniu, Stanisław Stępiński Komendant PSP w Poddębicach w latach 2006 - 2009 oraz Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Ponadto w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatu poddębickiego i samorządu gminy Dalików:

Ryszard Rytter Starosta Poddębicki, Paweł Szymczak Wójt Gminy Dalików, Danuta Walczak Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dalików oraz Justyna Ługowska pracownik Urzędu Gminy.

    Swoją obecnością zaszczyciła jubilatów Jolanta Pęgowska Prezes Fundacji „PRYM”w Parzęczewie, Tomasz Kuźniak Wiceprezes Fundacji oraz ks.Stanisław Łaski Proboszcz Parafii Dalików. Na ręce jubilatów zostały przekazane listy gratulacyjne i podziękowania wraz z życzeniami za pracę i włożony wysiłek na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie.

Dołącz do nas
Google+